HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Frankfurter Allgemeine plaatst artikel rond vraag: ‘Een Nazi EU?’

Net als destijds Hitler wil Brussel niets weten van ‘verkeerd’ nationalisme  - Burgers komen in opstand tegen autoritaire eurocraten: Brexit, Lega, Gele Hesjes, Visegrad, AfD, PVV, FvD

 
Vlag bij anti-EU protest in Ierland. Afbeelding: Getty Images (2).

Tot nu toe werd de vergelijking van de EU met de Sovjet Unie of Nazi Duitsland voornamelijk op onafhankelijke websites en nieuwsblogs zoals deze gemaakt. De bekende, gezaghebbende Duitse krant Frankfurter Allgemeine is het eerste grote reguliere media orgaan dat serieuze aandacht geeft de link met totalitaire fascistische regimes en zelfs in de headline zet: ‘Een Nazi EU?’ In deze op-ed wordt erkend dat de sterke opkomst van ‘populistisch’ genoemde partijen niet enkel is omdat mensen boos zijn op het gevoerde beleid, maar ook omdat ze bang zijn dat hun land wordt opgeslokt door een grote, door Duitsland gecontroleerde superstaat, die door critici ook wel het Vierde Reich wordt genoemd.

 

In het door Jasper von Altenbockum geschreven opiniestuk worden enkele uitspraken aangehaald van AfD leider Alexander Gauland, die op een partijcongres verklaarde dat ‘corrupte, opgeblazen, ondemocratische en latent totalitaire systemen’ zoals de EU geen toekomst behoren te hebben in Europa.’ De EU is een grotendeels ondemocratisch systeem, met een ongekozen Commissie die de lakens uitdeelt, en een (schijn)parlement dat er enkel voor de vorm is, omdat echte oppositie ontbreekt. Conclusie: de EU is totalitair.

‘EU op één lijn zetten met Nazi propaganda is ergst mogelijke verwijt’

Gauland wees tevens op Napoleon en Hitlers Nationaal-Socialisten, die Europa al eens eerder met dwang probeerden te verenigen. Daarmee ging hij volgens Von Altenbockum nog een stap verder: ‘Dit is niet enkel de claim dat de EU latent totalitair is, maar de suggestie dat de EU en het Duitse Europese beleid op een lijn staan met de Nazi propaganda.... Een erger verwijt is nauwelijks denkbaar. Het geeft de AfD een welkom bijeffect door zich te presenteren als immuun voor (die) Nazi ideologie.’

De auteur ziet zelf weinig overeenkomsten tussen de EU en de Nazi’s, maar erkent dat steeds meer mensen die link wel zien, mede omdat historici wijzen op de duidelijke wortels die het Europese eenwordingsproject in het Derde Rijk had. Zo publiceerden de Nazi’s een compleet plan om na de Tweede Wereldoorlog een Europese Economische Unie op te zetten – precies wat er gebeurde, ook al verloren ze die oorlog - althans, in militair opzicht.

Ondanks de naam van zijn partij moest Adolf Hitler overigens niets hebben van het nationalisme van andere landen en volken, een eigenschap die hij deelde met alle latere en huidige politici in Brussel en de meeste andere Europese regeringssteden. Het 1000 jarige Derde Rijk was dan ook geïnspireerd op het ‘Eerste Rijk’, het Duitse ‘heilige Romeinse Rijk’ dat begon in de vroege Middeleeuwen, en pas zo’n 1000 jaar later door toedoen van Napoleon aan zijn einde kwam.

Twee tegengestelde visies: onafhankelijkheid versus autoritarisme

De strijd tussen twee tegengestelde visies over de toekomst van Europa is al heel oud. De ene groep wil een ‘Europese orde’ van vrije en onafhankelijke landen die ieder de belangen van hun eigen volken, culturen en tradities voorop stellen, en enkel op basis van vrijwillige samenwerking afspraken met elkaar maken. De andere groep, die de huidige EU overheerst, wil juist al die verschillende volken en landen onder één centraal gezag plaatsen, één regime en één wetsysteem. Om die reden werd de euro ingevoerd en worden nu serieuze stappen ondernomen naar een eurozone begroting en een Europees leger.

In het artikel in de Frankfurter Allgemeine wordt nu feitelijk voor het eerst in een spreekbuis van het (Duits-)Europese establishment impliciet erkend dat AfD leider Gauland een punt heeft als hij stelt dat de EU in de verste verte niet lijkt op een verbond van vrije en onafhankelijke landen, maar veel meer op een autoritair imperium. Tegelijkertijd denkt Von Altenbockum dat de EU niet meer terug te draaien is.

Burgers komen in opstand: Brexit, Lega, Gele Hesjes, Visegrad, PVV/FvD

Gauland heeft echter hard bewijs in handen dat dit wel degelijk mogelijk is: het Brexit. De Britten waren altijd al huiverig voor het overdragen van nog meer macht en soevereiniteit aan Brussel, reden waarom ze bijvoorbeeld hun eigen munt behielden. Uiteindelijk gingen de almaar brutaler wordende machtsgrepen van Brussel hen te ver.

Naast het Brexit zijn er nog tal van andere duidelijke signalen dat het gewone volk in opstand komt tegen de dwang en overheersing uit Brussel: de ‘populistische’ Lega/M5S regering in Italië, de naar elkaar toe kruipende Oost Europese landen van de Visegrad groep, de Gele Hesjes, en in ons eigen land de PVV en het FvD, die in de peilingen gezamenlijk al op zo’n 35 zetels staan.

‘EU heeft lange traditie van negeren democratie’

De eurocratische elite lijkt nu langzaam tot het besef te komen dat identiteit, soevereiniteit en nationaliteit niet zomaar uit te vlakken begrippen zijn, maar nauw verweven zijn met diep gewortelde emoties en behoeften, mede voortkomend uit een langdurige roerige historie, waarin eerdere pogingen om de Europese grenzen uit te wissen en Europa te verenigen zonder uitzondering uitliepen op onderdrukking en massaal bloedvergieten. De weerstand tegen de EU machthebbers in Brussel zal dan ook niet meer verdwijnen, maar juist sterker worden naarmate de Europese volken met steeds hardere maatregelen tot één ‘Reich’ worden gedwongen.

Overdreven? Bedenk dan eens wat Yanis Varoufakis, in de eerste helft van 2015 minister van Financiën, schreef over de ‘onderhandelingen’ met de EU over de voorwaarden van het zoveelste ‘bailout’ pakket: ‘Toen (de Duitse minister van Financiën) Schäuble mij welkom heette met zijn ‘het is mijn mandaat tegen het jouwe’ doctrine, eerde hij daarmee een lange EU traditie van het negeren van democratische mandaten, terwijl in naam wordt gedaan alsof die wel worden gerespecteerd.’

‘Geen enkele burger in lidstaten mag anti-Brussel regering kiezen’

Volgens de minister van Financiën werden zijn nauwgezet uitgewerkte voorstellen onmiddellijk bijna letterlijk van tafel geveegd door de EU. ‘Ze staarden me alleen maar aan, alsof ik niets had gezegd. Alsof er geen document voor hen lag. Uit hun lichaamstaal sprak duidelijk dat ze het bestaan van de papieren die ik net voor hen had gelegd, ontkenden.’ Deze houding is exact dezelfde als waarmee Brussel de autochtone Europese volken al jaren tegemoet treedt – met nauwelijks verhulde minachting, en met steeds openlijkere spot over de zorgen en wensen van de burgers.

Varoufakis betoogde dat een door het volk gekozen regering niet het mandaat van de kiezers heeft gekregen om te buigen voor de eisen van andere landen en regeringen. Maar terwijl ‘de Brusselse functionarissen en politieke machthebbers zoals Angela Merkel en Schäuble’ constant hameren op dat democratische mandaat, doen ze dat volgens Varoufakis enkel ‘om dit heimelijk te veranderen in iets totaal anders, namelijk dat geen enkele kiezer in wat voor lidstaat dan ook een regering aan de macht mag helpen die tegen Brussel is.’

Dat dit in Groot Brittannië, Hongarije en Italië toch is gebeurd is hoopgevend. Het laat zien dat Europeanen wel degelijk kunnen breken met het Brusselse juk, en dat de oprichting van het ‘Vierde Reich’ misschien toch nog op tijd kan worden voorkomen, zodat de huidige autoritaire EU kan worden ontmanteld en kan worden teruggevormd tot een verbond van vrijwillig met elkaar samenwerkende, maar verder volledig onafhankelijke staten die weer de controle hebben over hun eigen grenzen, wetten en culturen.

 

Xander

(1) The Strategic Culture Foundation via Zero Hedge
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)


Zie ook o.a.:

06-02: ‘Sovjet’ censuur  bijna een feit: EU presenteert propaganda richtlijnen voor alle media (/ ‘De EU-richtlijnen eisen van journalisten het publiek te desinformeren’)
03-02: ‘Europese (Dis)Unie wankelt, energie zekerheid moet boven klimaatbeleid worden gesteld’ (/ Topman CEII Research: ‘De euro is een verderfelijk beest,’de EU het Vierde Rijk, en de eurozone de zwakste schakel in de wereldeconomie’)
16-01: Na Brexit volgt de echte chaos: ‘Duitsers en Fransen zullen EU uit elkaar scheuren’

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning, antisemitisme of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten. Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Inhoudelijke geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er zijn hier geblockte posters die onder uw naam proberen te posten

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammers kunnen wel uw naam gebruiken maar hebben geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod. 

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31)  verder te praten.

Reacties

ohje op 12-02-2019 17:49

Zoals altijd zal eerst alles tot het uiterste kommen.

Stukje bij beetje tot alles plat is dan weer gezellig met elkaar opbouen.

j v/d valk op 12-02-2019 17:54

Waarom die 3de wereld oorlog nog uitgevoerd moet worden ?  Zodat alle neuzen de zelfde kant op staan...

En iedereen, Heil grote wereld leider roept, waarna de werkelijke aap pas uit de mouw komt... Maar dan kan er niks meer veranderd worden...

Lees over de oprichting van de Amerikaanse FED ... (Eustace Mullins) en daarna The Money masters,op youtube (Bill Stils) dan de lezing van M. Fagan... (op de site, vrijewereld) door naar het heden Robert David Steele, die heeft het over Trump, nationaliseer de Fed.. en end Deep State..(geschiedenis is geen nep nieuws) ..

Cale op 12-02-2019 18:54

Goed artikel, dank! Ik denk dat de EU dmv de naderende economisch-financiële crisis zichzelf oplost. De verschillen binnen de EU tussen Noord en Zuid, Oost en West zijn te groot. Veel mensen will juist meer lokaal en in de regio, ipv één groot Rijk, bestuurt door lieden die niemand kent. In NL niet zo merkbaar maar momenteel holt de Duitse economie achteruit, nog maar niet te spreken over de zuidelijke en oostelijke economieën. Veel banken staan in de hele EU op omvallen met als grootste Deutsche Bank die een schuld heeft vele malen groter dan het Duitse BNP. De ECB blijft vasthouden aan oplossingen die niet werken: De rente op nul houden en 60 miljard euro per maand bijdrukken. Dat is ongeveer 1 biljoen (1000 miljard) per jaar in een afnemende EU economie, dewelke garant zou moeten staan voor de waarde van de euro. Enfin, je hoeft geen expert te zijn om in te zien dat dit helemaal misloopt. Eurosceptici waarschuwen doorlopend maar worden door Brussel afgedaan als populisten. Nou, succes er mee. Dit ploft binnenkort en hopelijk gaat de bevolking elkaar dan niet de hersens in slaan. Want dit zal veel verder gaan dan een zoveelste economische crisis waarbij mensen hun baan en huis verliezen. Deze keer wordt het een ramp.

Gerrit M op 12-02-2019 18:57

Ik heb het boek van Yannis Varoufakis gelezen,Het doel was het redden van de banken (Deutsche bank)De Grieken waren niet belangrijk Ook in Griekenland zelf werd het aanpakken van de rijken gedwarsboomd door rijke Grieken !!!

Gast op 12-02-2019 19:13

Op https://www.unsealed.org/2019/02/breaking-ultimate-deal-is-ready.html     "Breaking: The "Ultimate Deal" Is Ready" het volgende:

"According to multiple media sources, the Trump-Kushner Middle East peace plan has been finalized and is ready to be unveiled—probably shortly after Israeli elections, which are less than eight weeks away.  Only five people have access to the plan, but Kushner will soon be traveling to the Middle East to preview the deal to regional Gulf partners.

Details are scarce, but it is widely expected that the plan will divide Jerusalem and the Holy Land by establishing the nation of Palestine within the biblically-defined territory of Israel.  If this "Ultimate Deal"/"Deal of the Century" is agreed to, it will undoubtedly trigger the final series of events leading up to Daniel's 70th Week."

Dit is iets wat wij zeker in de gaten moeten houden, juist met het oog op de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei.

 

Gelieve even te vertalen naar Nederlands, zie siteregels. Mod.

Leon op 12-02-2019 19:13

Mooi artikel. Mee eens dat de EU extreem ondemocratisch is. Fijn dat PVV en FvD waarschijnlijk zoveel zetels zouden hebben. Helaas wijzen de verkiezingen in dit hopeloze landje met haar reeds verloren bevolking vaak anders uit...te veel D666 poliziek correcte stemmers...dit proces is nooit meer terug te draaien. Deze irritante dikke tators hebben Alle macht in handen. Hun grootste bondgenoot is de reguliere media. Dus wordt er geen enkel anti EU geluid positief uitgelicht; slechts het negatief afschilderen als rascisten en nationalisten van anti EU, anti klimaatakkoord, anti migratiepact mensen.

Ik ben niet pessimistisch maar wel realistisch.

De EU in deze vorm is onomkeerbaar; er is maar 1 mogelijkheid....als 75 a 80 % van een bevolking in opstand komt is het om te keren. Noem het revolutie. Kan er alleen maar van dromen....

gust op 12-02-2019 19:32

mijn minachting voor de linkse eu lijders (...) is met geen pen te beschrijven , en niet enkel van mij , hoe zou dat komen ???

Elske op 12-02-2019 20:54

Yannis Varoufakis is een niet te vertrouwen man en onze Geert Wilders, gefinancierd door de zionisten uit de USA ook niet. Wij noemen ze bliksemafleiders. Waarom denk je dat Geert Wilders nog leeft, zo enorm goed wordt bewaakt en Pim Fortuyn nooit enige bescherming kreeg? Mensen moeten hun achtergrond screenen. Er zijn aan de top zeer weinigen "schoon". Anders kom je al niet aan de top. J. F. Kennedy was ook niet schoon, maar kwam de laatste 1.5 jaar van zijn regeerperiode tot bezinning. Dat heeft hem zijn leven gekost. Zijn broer wilde ook het "goede" en kreeg ook de kogel. Goede politici aan de top, die de echte elite (die het geld drukken) een kopje kleiner willen maken, krijgen de kogel, indien de hoogste positie in het verschiet ligt. 

Lisamary op 12-02-2019 20:57

Persoonlijk vind ik de komst van de verkiezing heel spannend. In mijn vrije tijd kijk ik vaak videos op Youtube met name de politieke commentaren en kijk ook vaak naar de reacties er van.

Het valt me op dat de de overgrote meerderheid ziet de EU in zijn huidige vorm liever gaan dan komen en nagenoeg iedereen wenst dat er zo snel mogelijk een einde aan komt.

En dan zijn er nog inderdaad de Visegrad landen en met name Hongarije en Polen die de kastanjes voor ons uit het vuur haalden en nu er Italie zich ook bij aansloot geeft hoop. Ik heb het idee dat in Nederland ook het e.e.a aan het borrelen is, het is een goed teken dat de twee rechtse partijen samen nu op 35 zetels staan.

Dan zijn er nog de gele hesjes in Frankrijk, alhoewel ik weet niet of dat in zijn geheel positief zal uitpakken, gezin zij zelfstandig in het parlament willen komen. Vanwege de laatste ontwikkelingen in Oostenrijk zullen missschien ook veel kiezers hun stem aan partijen gunnen die tegen migratie en de Federale Europa zijn. Duitsland is even afwachten wat de Afd onder de huidige omstandigheden zal doen.

Timmermans en Soros zijn ook druk bezig om de linksliberalen samen te voegen. In Hongarije verenigen zij zelfs links met ultrarechts, dus in mei staat veel op het spel. Nu nog de Europese bevolking bewegen dat zij inderdaad gaan stemmen en het kruisje bij de juiste partijen zetten.

Gast op 13-02-2019 07:58

Op https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/in-brussel-krijgt-polderpremier-rutte-vleugels~b5c3c786/ "In Brussel krijgt polderpremier Rutte vleugels":

"Premier Rutte treedt steeds meer op de voorgrond in de EU. Met zijn poldermentaliteit en ervaring is hij de ideale bemiddelaar. In Zürich bepleit hij vandaag een sterkere rol voor Europa op het wereldtoneel. ‘Binnenskamers spreken we over de drie M’s: Merkel, Macron en Mark.’"

enk op 13-02-2019 08:16

De PVV is opgericht om boze burgers die wegliepen van de VVD toch als kiezer te behouden. De PVV stemt voor 95% met de VVD mee. Het is beter om zelf een partij op te richten dan te wachten tot de burgers het zelf doen... dan krijg je namelijk dingen als de gele hesjes, ect.

Sowieso is de Nederlandse politiek er enkel opgericht om de koning aan de macht te houden. Politici zweren trouw aan de koning... niet aan hun kiezers.

Tom Hendrix op 13-02-2019 09:16

@Cale: 18.54. uur. Sluit me aan bij uw visie.

Xxx op 13-02-2019 09:41

het Duitse ‘heilige Romeinse Rijk’ dat begon in de vroege Middeleeuwen, en pas zo’n 1000 jaar 

 

Bedoel je misschien het "Heilige Roomse Rijk"?

Janus op 13-02-2019 10:51

Heeft iemand van jullie zich wel eens verdiept in de Habsburgers. De Duitsers willen weer een keizer en Karl von Habsburg is de beoogde kandidaat.

Vraag me gewoon af of iemand hier ook een invalshoek in 'Ziet' ?

Janus op 13-02-2019 11:08

Verdiep je is in deze man zou ik zeggen:

https://www.karlvonhabsburg.at/

rudy op 13-02-2019 13:18

Misschien interessant is het feit dat een technicus in een defekte buis van de Kleine Deeltjesversneller te Genève kroop en er raadselachtige woorden zou gehoord hebben die hij aan de aanwezig elite meedeelde die bezig was met okulte ceremonieën ...

 

Het was oud-Aramees ... Mene, Mene Tekel, Oefarsin dezelfde woorden die verschenen op de muur van het palais van koning Belshazar van Babel uren voordat hij vermoord werd ...Het einde van de okulte, planetaire elite ???

Bron ? Mod.

rudy op 13-02-2019 13:23

Wie Slim is ziet in dat er spijtig genoeg één optie zal zijn bij de verkiezingen in mei 2019 : kiezen voor nationalisme.

Nationalisme is een laatste optie van einde raad, helaas !

Dit is het enige dat de toekomstige Sovjetunie van Europa kan tegenhouden !

Rudy: geen hele woorden in hoofdletters, aangepast, zie siteregels onder het artikel. Mod.

willy op 13-02-2019 14:25

De EU lijkt meer en meer op het verrezen Romeinse Rijk dat ook ten onder ging aan migratie , corruptie , mensenhandel, maffiapraktijken en dictatuur.Nu heeft vooral de jongeren weer belang in het klimaat, maar klimaat stopt niet bij de grenzen dat is een mondiaal probleem in handen van een elite. De EU  zal zich nog meer organiseren in een post democratie dat wil zeggen we mogen gaan kiezen en verder moeten we zwijgen. Shalom

Kempen op 13-02-2019 16:05

Heb verschillende keren dit filmpje gekeken 

Over landje pik gesproken 

https://youtu.be/UY9P0QSxlnI

Of kijk op YouTube the history of europa

Dan kun je doen zien dat we jaren lang onder Duitse rijk hebben geleefd oké er was toen geen Nederland dat doe me wel aan denken zetten 

Is maar 200 jaar geleden misschien wel overgang fase is geweest wat er nu gaat komen. In die tussen tijd wel 2 oorlogen geweest 

Ook laat het duidelijk zien dat de Europese volk voor ongeveer1850 nog klein was pas daarna flink ging hard ging groeien 

In 1830 ongeveer telde Nederland 3.1 miljoen inwoners 

Kempen op 13-02-2019 16:06

Ja willy ben het mee eens wat je schrijft

Koddebeier op 13-02-2019 16:12

Een ziek clubje die ongekozen eurofielen met hun dictatuur, regeltjes, bedreigingen, open grenzen ellende, de islamische import, enz, ens.

Ik hoop dat de EU snel ten onder gaat ! Weg ermee !

Rom op 13-02-2019 16:30

En een van de koppen van het beest werd dodelijk verwond,maar de wond herselde zich>Rome!!4de Romeinse rijk.Vraag:Welke rol gaat het pausdom nog spelen?Of zal het pausdom wegzakken in de afgrond?

Gast op 13-02-2019 17:36

Wie je ook in de gaten moet houden, is Sebastian Kurz, bondskanselier van Oostenrijk.

Zie https://www.raptureready.com/2017/10/22/a-new-candidate-for-antichrist-has-appeared-on-the-world-stage-by-jeffrey-scanga/ 

"A New Candidate for Antichrist :: By Jeffrey Scanga" en de Facebookpagina  https://www.facebook.com/antichrist.sebastian.kurz/ 

"Antichrist Sebastian Kurz of Austria".

Gast op 13-02-2019 18:27

Op https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/13/rutte-eu-moet-meer-voor-eigen-macht-opkomen-a3653992 "Rutte: EU moet meer voor eigen macht opkomen".

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl