HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

‘Europese (Dis)Unie wankelt, energie zekerheid moet boven klimaatbeleid worden gesteld’

Topman CEII Research: ‘De euro is een verderfelijk beest, de EU het Vierde Rijk, en de Eurozone de zwakste schakel in wereldeconomie’ 

 
Politici en media praten er niet over (en doen alsof alles weer goed gaat), maar het komt wel degelijk steeds dichterbij: een onvermijdelijke nieuwe (systeem)crisis in de eurozone en de EU. (Afbeelding: Getty Images (2)).

De oprichter en hoofdredacteur van Capitalist Exploits Independent Investment Research laat in een ‘special insider’ rapport geen spaan heel van de EU en de eurozone. Chris MacIntosh adviseert zijn klanten en andere beleggers en investeerders om hun euro-belangen van de hand te doen, want 2019 wordt volgens hem het jaar dat de EU verder aan het wankelen zal worden gebracht, wat in de jaren erna op een enorme systeemcrisis zal uitlopen die ons werelddeel opnieuw op zijn grondvesten zal doen schudden. Hierdoor zal er al snel geen geld meer zijn voor (het voor de burgers extreem kostbare, maar totaal onzinnige) CO2/klimaatbeleid, want honderden miljoenen Europeanen zullen al moeite genoeg moeten doen om te kunnen blijven eten en zich warm te houden.

 

De eurozone komt in gevaarlijk water terecht, schrijft MacIntosh, en dat is vooral te danken aan de torenhoog opgestapelde schuldenlast en de afzwakking van de Chinese economische groei. ‘Het is surrealistisch dat als we naar het oorspronkelijke doel van de EU kijken, het onmogelijk is dat vandaag nog te herkennen.’

De economische opbouw na WO-2 en de oprichting van de EEG zorgden voor een ongekende welvaartsexplosie. De Europese landen voerden levendige handel met elkaar, maar behielden hun soevereiniteit, grenzen en douane, en vooral hun eigen cultuur, tradities en identiteit. Landen met traditioneel zwakker financieel beleid zoals Italië konden hun eigen munt afwaarderen om concurrerend te blijven.

‘Een verderfelijk beest’

Na deze periode van geweldige bloei werd er echter een even overmoedige als kapitale fout gemaakt door ongekozen technocratische ideologen aan het roer te zetten die de politieke, economische en financiële macht begonnen te centraliseren in Brussel. Erger nog was dat ze van die succesvol opererende onafhankelijke natiestaten één grote grenzenloze smeltkroes wilden maken. Daarom werd de euro ingevoerd en werd –aanvankelijk heimelijk, later openlijk- besloten om van Europa een massa immigratie continent voor de Derde Wereld te maken.

‘Een verderfelijk beest,’ noemt de financiële expert de euro dan ook. De Europese eenheidsmunt is structureel dermate verkeerd opgezet dat zijn totale instorting van meet af aan was ingebouwd. Enkel de vraag wanneer dat gaat gebeuren blijft (nog) onbeantwoord.

Sterke landen financierden feitelijk hun eigen export naar zwakkere broeders

Grootste nagel aan de doodskist van de eurozone is de bedrieglijke groei van exportkampioen Duitsland (waar Nederland flink op meegelift heeft). De zwakkere lidstaten, met name Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje, konden dankzij de euro plotseling voor veel lagere rente aan (staats)leningen komen. Met dat geld financierden deze landen hun import uit de degelijkere noordelijke landen, en daarnaast hun vaak veel te royale sociale paradijsjes.

Deze zwakkere PIIGS landen bouwden hierdoor enorme handels- en begrotingstekorten op, en hun staatsschulden stegen explosief. Deze onbalans werd na de crisis van 2008 niet permanent hersteld, maar nam na een kleine correctie al snel weer verder toe. De PIIGS kwamen daarom in grote problemen terecht, want door het invoeren van de euro konden ze hun eigen valuta niet langer afwaarderen om zo hun export weer goedkoper en aantrekkelijker te maken.

De naïeve, cruciale denkfout van alle eurofielen dat de zwakkere broeders uit zichzelf meer discipline zouden tonen, gekoppeld aan de kunstmatige economische groei die werd veroorzaakt door de fors gestegen interne handel en later feitelijk uitsluitend door het (bijna) nul rentebeleid van de ECB, zal de hele muntunie uiteindelijk fataal worden, zo denkt niet alleen MacIntosh, maar met hem een heel leger aan andere professionele analisten.

‘Alleen academici konden zo onvoorstelbaar dom zijn’

Door de financiële markten en bankensector te overspoelen met goedkoop geld ‘kocht’ de ECB hen feitelijk uit, waardoor dit bedrag op de balans opliep van € 125 miljard naar € 1800 miljard. Dat is echter bijna uitsluitend terecht gekomen bij de bankensector, en niet of nauwelijks bij de gewone man. ‘Het interventionistische gecentraliseerde economische systeem van Brussel heeft de dagelijkse economie geremd, want met een verstikkende bureaucratie kun je geen economische groei creëren.’

‘We zijn ver voorbij het punt van wat er gedaan had moeten worden,’ schrijft de specialist. ‘Denk aan de Griekse schuldencrisis. Griekenland beloofde te bezuinigen (wat nog nooit heeft gewerkt en nooit zal werken), en de EU beloofde financiële hulp om het probleem ‘op te lossen’... Maar diepe structurele problemen kunnen niet worden opgelost door het geven van goedkope kredieten aan een zwaar in de schulden gestoken land, net zomin als aan een junkie nog een shot kan worden geven om zijn verslaving te genezen. Dit is zo onvoorstelbaar dom dat alleen academici dit hadden kunnen bedenken.’

Moeten Duitsland en Nederland ten koste van zichzelf de eurozone redden?

Daarom komt er onvermijdelijk een nieuwe Europese bankencrisis aan, en zullen Duitsland, Nederland en nog een paar financieel gezondere landen de weinig benijdenswaardige taak krijgen om de zwakkere lidstaten te ‘redden’ om de eurozone en EU intact te houden. Let wel: het gaat hier om minimaal vele honderden miljarden euro’s: zo hebben de Duitse banken zo’n € 220 miljard aan obligaties van andere eurozone lidstaten op hun balansen staan. Deze en andere banken zullen alleen door ingrijpen van de overheden (lees: met belastinggeld) overeind gehouden kunnen worden.

Probleem is dat het moment dat zelfs Duitsland en Nederland niet meer in staat zijn de eurozone te redden snel dichterbij komt. Het is sowieso de vraag of de Duitsers en Nederlanders niet massaal hun eigen Gele Hesjes opstand beginnen als hen wordt gevraagd hun toch al flink onder druk staande welvaart verder op te geven en over te hevelen naar Brussel en de zuidelijke schuldenlanden, zodat de eurozone en EU overeind kunnen worden gehouden.

‘Niemand kan nog twijfelen aan dictatoriale aard van het beest in Brussel’

De crisis die Europa wacht volgens MacIntosh ‘wel eens een hele nare worden, en op iets uitlopen waar we ons nu zelfs nog geen voorstelling kunnen maken.’ In dit verband wijst hij op de totalitaire wijze waarop de EU in 2012 de Italiaanse premier Berlusconi feitelijk afzette en verving door zijn eigen technocratische marionet. In de rest van de wereld heet zoiets een staatsgreep, maar niet in de EU. ‘Dit was het meest gevaarlijke moment van het afgelopen decennium. En waarom? Omdat de criminelen in Brussel erdoor werden aangemoedigd. Toen wisten ze dat ze de lidstaten konden controleren en hun wil konden opleggen.’

‘Als iemand al twijfelde aan de ware bedoelingen en dictatoriale aard van het beest dat in Brussel groeit, dan zou wat er in 2012 in Italië gebeurde voor altijd aan alle twijfel een einde moeten maken. Deze actie was bedoeld als een zeer duidelijke waarschuwing aan alle lidstaten: werk ons niet tegen want wij zijn het Vierde Rijk, en deze keer hebben wij geen troepen met zwarte laarzen nodig om jullie eronder te krijgen. Wij kunnen en zullen jullie in onze pakken met stropdassen en met onze glimmende schoenen neerhalen.’

EU wil Groot Brittannië tot afschrikwekkend voorbeeld maken

De Britten kozen nog net op tijd om ‘het beest’ te verlaten. Hoewel? Brussel lijkt er achter de schermen met succes aan te werken dat Groot Brittannië economisch zo’n grote klap krijgt, dat het land als afschrikwekkend voorbeeld moet gaan dienen om alle anti-EU bewegingen en partijen de kiezerswind uit de zeilen te nemen. En anders zullen de almaar strenger wordende censuurwetten de laatste vrij geuite andere meningen in Europa wel de mond snoeren.

Gele Hesjes doen het tijd keren

Desondanks ‘is het politieke tij aan het keren,’ en dat is voor een groot deel te danken aan de Gele Hesjes in Frankrijk, die dit weekend voor de 12e achtereenvolgende keer massaal de straten op zijn gegaan. ‘Stelletje boeren,’ lijkt men in Parijs en Brussel te denken. ‘Ze worden zo kwaad als hun manier van leven op zijn kop wordt gezet en hun cultuur (met massa immigratie) wordt vernietigd. Naar de hel met die armzalige massa!’

Maar ‘hoe langer de glimmende schoenen erin slagen de macht te behouden, des te groter wordt de inefficiëntie van de eurozone, en des te groter ook de angst van de massa. En wees ervan verzekerd dat hoe erger de situatie wordt, des te drastischer de reactie zal zijn die door het volk wordt geëist. En die rol zal absoluut zeker door iemand worden ingevuld.’

Duitsland en Frankrijk maken samen met Brussel de dienst uit

Brussel maakt samen met Duitsland en Frankrijk de dienst uit in de EU, en de rest heeft maar te gehoorzamen. Bondskanselier Angela Merkel eiste onlangs nog maar eens dat de lidstaten ‘bereid moeten zijn hun soevereiniteit op te geven’. President Emanuel Macron noemde het groeiende nationalisme in Europa zelfs ‘verraad, en het tegenovergestelde van patriottisme.’ Oftewel: als wij zeggen dat rood in werkelijkheid groen is, dan hebben jullie dat maar te slikken.

Onthutsend recent voorbeeld was de ‘uitzondering’ die Frankrijk van Brussel kreeg om het begrotingstekort tot boven de 3% te laten stijgen, terwijl Italië juist met de hardste represailles werd bedreigd omdat het zijn tekort tot een flintertje boven de vastgestelde grens van 2% wilde laten stijgen. Alle EU-landen zijn gelijk, maar twee landen zijn meer gelijk dan de andere.

Italexit veel serieuzere optie dan wordt toegegeven

Volgens MacIntosh is de eventuele uittreding van Italië uit de eurozone (‘Italexit’ of ‘Italeave’) een veel serieuzere optie dan officieel wordt toegegeven. Als de populistische Italiaanse regering hiertoe zou besluiten en vervolgens weer de lira invoert, zoals onlangs openlijk op een conferentie van regeringspartij M5S werd besproken, kan Duitsland fluiten naar zijn aan Italië uitgeleende miljarden. ‘Daarom denken wij dat iedereen die nu nog in Europese staatsobligaties investeert... met langdurige verliezen te maken krijgt.’

‘Kapitaal begint al uit Europa weg te lekken’

Tot aan de grote crash, of series crashes, zullen de uitgaven van de meeste eurozone lidstaten blijven toenemen, en zal langzaam maar zeker in steeds meer lidstaten de discussie op gang komen of het niet beter is de gedoemde muntunie, of net als de Britten de complete EU, te verlaten. ‘Nu al lekt er kapitaal weg uit Europa,’ waarschuwt MacIntosh. ‘Dat lek wordt een stroom en dan een stortvloed. Brussel zal alles doen om dit te voorkomen, zoals de invoering van allerlei kapitaalcontroles, maar dat zal het niet kunnen stoppen.’

Klimaatbeleid de prullenbak in, zekerheid energievoorziening gaat voor

‘Europa’s energievoorziening zal in het licht van de binnenlandse veiligheid dramatisch veranderen. Lidstaten zullen hun nationale belang weer voorop gaan stellen... En het is gebeurd met ‘groen’. Vergeet het klimaatbeleid van de afgelopen 2 decennia maar... Trump liet met het opzeggen van het klimaatverdrag van Parijs zien hoe het verder moet. Verwacht dat Europese leiders hetzelfde gaan doen om de energie zekerheid van hun land te herstellen. Dus u kunt CO2 emissies en beestjes zoals de roodgevlekte bosuil gewoon vergeten. Als het erop aankomt zal politieke (en energie) veiligheid voorrang krijgen.’

Dat betekent dat extreem kostbare, welvaart vernietigende klimaatakkoorden zoals in Nederland zijn gesloten in de prullenbak zullen verdwijnen, en daarmee ook alle plannen voor nog grotere windmolens en het afsluiten van de bevolking van het goedkope en betrouwbare aardgas. De komende crisis zal namelijk zó ernstig zijn, dat de meeste overgebleven financiële middelen zullen moeten worden aangewend om de bevolking te kunnen blijven voeden en verwarmen, zodat er een niet nog veel grotere opstand ontstaat.

Tot slot zal de politieke, economische en maatschappelijke chaos de Europese landen ertoe aanzetten om hun legers en militaire middelen fors te versterken (1). Met een beetje pech dreigen de totalitaire eurocraten met hun ‘Vierde Rijk’ dan exact dat te veroorzaken wat na de Tweede Wereldoorlog juist definitief tot het verleden moest behoren: oorlog.

 

Xander

(1) Capitalist Exploits
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik) 

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning, antisemitisme of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten. Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Inhoudelijke geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er zijn hier geblockte posters die onder uw naam proberen te posten

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammers kunnen wel uw naam gebruiken maar hebben geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod. 

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31)  verder te praten.

Reacties

willy op 03-02-2019 14:20

Natuurlijk het klimaat is een religie aan het worden dat ons veel geld gaat kosten en de mensen nog dieper de armoede gaat duwen. er is geen enkel bewijs dat de huidige warme periode antropogeen is zeker als men de geschiedenis van het klimaat bestudeerd , vele geldschieters en bedrijven zullen meer en meer de EU links laten liggen. Energie uit zon, wind , en andere alternatieve energie is duur en geeft geen enkele zekerheid, dan alleen voor zij die het kunnen betalen, kernenergie is op termijn goedkoper en weinig vervuilend, maar waar moet men het afval blijven stockeren? Ik vrees ook dat de de klimaatreligie de economische aciviteiten drastisch zullen gaan zinken!! Shalom

Tom Hendrix op 03-02-2019 14:46

Ik ben het volledig eens met dit artikel. De eussr, is werkelijk de opvolger van het "Derde Rijk". Men had nooit deze EU mogen invoeren. Het ware beter geweest te blijven bij een handelsunie zoals de EEG was. Het gaat een grote misere opleveren, volgens mij. 

kim op 03-02-2019 16:19

Geachte Xander, ik heb liever een roodborstje op (in) mijn hand dan tien rode gevlekte bosuilen in de lucht. Wederom een prachtig artikel.

Wij worden door een handjevol losgeslagen "idioten" kapotgemaakt. NL heeft 'neen' gestemd tegen de EU, Fankrijk ook. UK wil Brexit. Dit is er aan de hand. Europa moet kapot gemaakt worden en dan wordt het een vrijstaat voor de rijken der aarde.

Zo werkt het niet, geld of niet, iedereen is gelijk en heeft een recht op leven en vrijheid. En liefde.

Cefas op 03-02-2019 16:28

Hoogmoed komt voor de val, dat geldt ook voor de EU-hoogmoed, het ging zo met de toren van Babel, zo gaat het ook met de val van de EU.

Gast op 03-02-2019 17:24

Op https://www.bndestem.nl/buitenland/voormalig-navo-ambassadeur-over-trump-europa-is-kind-van-de-rekening~a2bda5af/   "Voormalig Navo-ambassadeur over Trump: 'Europa is kind van de rekening'

InterviewNa het aantreden van Donald Trump gebeurt waar Ivo Daalder, de Amerikaanse oud-ambassadeur bij de Navo, al bang voor was. De wereld zit zonder leider en de naoorlogse wereldorde brokkelt af."

Zie ook https://www.bnr.nl/podcast/boekestijn-en-de-wijk/10368463/als-trump-uit-de-navo-stapt   "Als Trump uit de NAVO stapt" en 

https://www.bnr.nl/podcast/boekestijn-en-de-wijk/10368354/vertrek-vs-uit-navo-kan-vk-belangrijkste-macht-in-Europa-maken   'Vertrek VS uit Navo kan VK belangrijkste macht in Europa maken'.

De VS die onder Trump uit de NAVO stapt. Dat betekent dat de huidige liberale naoorlogse werelorde ophoudt te bestaan en dat de Nieuwe Wereld Orde met daarbij Europa als de grote wereldmacht daar in de plaats voor komt.

Patatje Oorlog op 03-02-2019 17:27

En een groot probleem is de belastingmoraal in de zuidelijke landen t.o.v. de noordelijke staten. Daar waar bij ons iedere euro wordt aangegeven lijkt het er op dat de zuidelijkse landen voor de helft uit zwarte economie bestaat en je alleen belasting betaalt als je daar zin in hebt.... Om dit verschil op te lossen zal in feite het zuiden onder curatele van noordelijke belastingambtenaren moeten komen staan. En daar zullen ze niet blij mee zijn. Dat wordt krieg.

Tegenstander op 03-02-2019 18:07

 

Ik heb een droom!

Één ding moet "zeer duidelijk" zijn en een hoge prioriteit hebben als de dag komt dat het EU gedrocht instort.

En dat is dat er volop aandacht qua vervolging, tot desnoods het einde van de wereld besteed zal worden, om het criminele zooitje “ongekozen” ongeregeld, dat nu onze miljarden gratis graait en op onverantwoorde wijze er mooi weer mee speelt, op te pakken en te veroordelen!

De strafmaat moet behalve zwaar ook een grote afschrikkende werking hebben, opdat de volgende psychopaat het wel uit zijn/haar domme hersens zal laten om uberhaubt nog het woord EU-Eenheid in de mond te nemen.

Deze strafmaat moet niet alleen voor de leidende psychopaten van toepassing zijn, maar uiteraard ook voor de honderden EU malloten c.q. meelopers die zich regelmatig vol trots poseren naast hun Fake-Leiders waarvoor ze graag dag en nacht klaar staan, om ook maar tot deze walgelijke kliek te behoren.

Doordenker op 03-02-2019 18:29

@Patatje Oorlog.

 De grootste fiscale fraudeurs zijn zeker niet de belastingbetalers die gedwongen worden om steeds meer van hun zuurverdiende centjes af te geven. 

 De grootste fiscale fraudeurs zijn de politici die ons belastinggeld onnodig verspillen en gebruiken voor politiek cliëntelisme.  En nu willen ze ook nog eens de hele derde wereld willen onderhouden met onze centen maar natuurlijk niet met hun eigen centen.

 Als je kijkt naar de vette weddes en pensioenen die de politici zichzelf toekennen is het duidelijk dat diegenen die ons (beweren te) vertegenwoordigen, in de eerste plaats zichzelf vertegenwoordigen...

 De laatste oorlog zal wellicht niet meer gevoerd worden tussen landen maar zal een soort van wereldwijde burgeroorlog worden tussen productieve mensen die niemand lastig vallen en de 'parasiet-mensen' die hun steeds meer willen belasten, reguleren en controleren..

van buiten op 03-02-2019 18:29

Alle narigheid is onstaan op 9/11, maar het grootste onheil wat nu kan ontstaan komt vanuit het zuiden gedragen door de mens en de wind.

jottum op 03-02-2019 19:33

jaja, investeringsgoeroes zijn als klimaatspecialisten en weerkundigen.

De britten voerden in 2017 voor 10% uit naar de (overige) eu-landen, en importeerden 14% uit die eu-landen. Brexit vervelend als je bedrijf exporteert naar de eu, maar fijn als je produkt wordt verdrongen door import, en ontstaan veel kansen om in de gaten te springen. Zoals in vuilverbrandingsinstallaties die electriciteit opwekken uit huisvuil dat nu naar de eu gaat.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Extra_EU-28_trade_in_goods,_2017_(%25_share_of_EU-28_exports_and_imports)_YB18.png

Cale op 03-02-2019 21:01

USA Watchdog interview vandaag met Jim Sinclair en Bill Holter. De crisis (in de US) is eigenlijk al begonnen en zal zich duidelijk openbaren in juni dit jaar. Ik vermoed dat het met de EU niet anders zal gaan.  https://www.youtube.com/watch?v=CFGZPxgQt9w

Tycho op 03-02-2019 22:29

De EU is een piramide; als je de top eraf schopt is het geen piramide meer.

jantje op 03-02-2019 22:38

Rutte heeft de pensioenen al weggegeven aan de EU, vooral voor eigen gewin, zijnde een baantje in de EU.

Hij heeft Markakesh ondertekend.

Hij verraadt Nederland willens en wetens.

#stemzeweg.

Nieuw Begin op 03-02-2019 22:43

Nog tot 10 februari kan men Tegenlicht bekeken dat vanavond op NPO2 was te zien en over de “Chinese dollar’ ging.

 

Korte beschrijving van de inhoud uit de elektronische gids:

 

….. ‘De Amerikaanse dollar is dé reservemunt van de wereld. Maar hoelang nog? Want nu China als handelsrijk razendsnel groeit, wordt ook de voetafdruk van de opkomende macht in de financiële wereld groter en groter. Het land duwt z'n munt, de yuan, bijna onzichtbaar richting wereldreservemunt. Financieel journalist Maarten Schinkel onderzoekt een toekomst waarin de hele wereld met Chinese munten betaalt’……

 

Aan het woord is onder andere een Chinese econoom die stelt dat China snakt naar een crisis waarbij de Lehman Brothers niets is want daar zullen de Cinezen beter uitkomen en waarschijnlijk zal dan de RMB ( RenMimBi )  de nieuwe wereldreserve munt worden ten koste van de dollar hegemonie. Deze econoom lichtte toe dat de grote wissel van het Engelse Pond Sterling als wereldreservemunt naar de dollar met die status  een tijdvak omspande met twee wereldoorlogen en verwacht om die reden dat ook de omschakeling van dollar naar RMB niet zonder zeer grote spanningen ( ook militair) zal verlopen. Zeer informatief!

Cor op 03-02-2019 23:24

Patatje op 3.2.

Holland heeft  ook een hele grote zwarte  economie.  Dus wij moeten niet met de vinger  naar anderen wijzen ,terwijl er dan 3 vingers naar ons zelf wijzen .. 

Maar dat schijnt een tijd verdrijf van het Hollandse volk te zijn tegenwordig om andere de schuld te geven . Het spreekwoord : Verbeter de wereld begin bij U zelf .

Nieuw Begin op 04-02-2019 01:40

@Gast op 03-02-2019 17:24

U schrijft o.m.:

De VS die onder Trump uit de NAVO stapt. Dat betekent dat de huidige liberale naoorlogse werelorde ophoudt te bestaan en dat de Nieuwe Wereld Orde met daarbij Europa als de grote wereldmacht daar in de plaats voor komt.

Nou dat gaat niet gebeuren! Het lijkt me dat bijvoorbeeld China daar met afstand veel eerder voor in aanmerking komt!

( zie ook Nieuw Begin op 03-02-2019 22:43 over de zeer verhelderende docu bij  ' Tegenlicht' over de  ' Chinese dollar '  ) 

Reactie geplaatst op geloofsforum:

http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/01/Ik-Geloof-Geloofsforum-31#comment_888743

De Nadenker op 04-02-2019 02:08

Goed stuk Xander , maar het probleem ligt toch echt bij de kiezer , die laat zich met een kluitje in het riet sturen .

Het denk en doe niveau en de bereidheid om een keer een totaal andere richting te gaan kiezen is in de Noordelijke EU staten “ Not Done “ . 

Vaak roept men , je krijgt de regering die men verdient , en de demagogische volksverlakkers juichen en dansen juist daarom op het domme volk hun graf .

Onze volksvertegenwoordigers hebben hun politieke leugens tot kult verheven .

Zij pakken het volk met verdeel en heers tactiek compleet in en er zijn er maar weinig die dit verraderlijke spel door hebben .

Verbeter de wereld en begin bij jezelf heeft maar een ding nodig , waar zet men hun kruisje neer op de verkiezingslijst , pas dan komt er een kentering .  

Klimaat is mooi maar niet alles tegelijk op een hoop gooien , en energie halen tegen een redelijke prijs is natuurlijk ook een optie , alles is beter dan de linkse demagogen van klimaat gekkies die op leugenachtige wijze ons naar de afgrond duwen ter faveure van hun eigen partij kartel . 

Zo begint het gelazer van de gevestigde orde en hun meelopers ( de D66 , CDA , CU , PVDA , en nu ook de VVD in meerdere mate ) , maken het er niet beter op en hebben op zijn minst een twijfelachtige imago .

Zo ook de bagger van deze gevestigde orde partijen zitting hebben in Brussel bij hun EU vrienden .

Fifi op 04-02-2019 09:00

De echte klimaat boosdoener waar ik veel te weinig als primaire reden van weer extremen als argument hoort en toch sinds 2000 dagelijks ons lucht besproeid van toxische metalen, vliegas en andere troep, welke maaken deken van fluorescent wolken tapijten, is Chemtrails. CO2 word door bomen omgezet in zuurstof, een moeder natuur zelf regulerende eigenschap. Onlangs alle gedetailleerde wetenschappelijke info omtrent deze geoengineering geheim project, mensen laten zich nog steeds afleiden door indianen verhalen. Kijk regelmatig naar boven en Ytube Chemtrails en ga achter deze duivelse programma dan ben je bezig met de echt oorsprong van onze versnelde klimaatverandering.  

Doordenker op 04-02-2019 10:38

@Cor.

 De zogenaamde 'zwarte markt economie' is eigenlijk de enige echte vrije markt economie.

 De witte officiële economie die door de overheid kapot belast, gereguleerd en gecontroleerd wordt is enkel in naam nog een vrije markt economie maar is in werkelijkheid een staatsgeleide economie geworden.

 De zwarte 'echte' vrije markt economie heeft altijd al bestaan en zal nog lang bestaan nadat de politiek totaal scheefgetrokken officiële economie al lang in mekaar gestort is.

Maurits op 04-02-2019 13:10

De klimaathysterie zal ons zo arm maken dat we de geen geld meer hebben om de kachel te laten branden.

T.D. op 04-02-2019 13:11

Zoals eerder gezegd: Ik kan niet wachten totdat de EU zichzelf heeft opgeblazen. Laat na de Brexit nog meer landen uit de EU treden. Aan de bemoeizucht van B4russel moet subiet een einde komen. Zoals Wilders bij herhaling zegt: "We moeten weer baas in eigen huis worden." Commentaar op Patatje 3.2: Stem dan niet op die partijen die ons willen opzadelen met torenhoge energie rekeningen en CO2 reductie. Of dit laatste wat uithaalt op het klimaat. Was het niet 0,00003%?

Tom Hendrix op 04-02-2019 14:40

De Nadenker: 02.08. uur. Juist van U gezien.

j v/d valk op 05-02-2019 11:10

Hallo Xander, ik vond dit stukje belangrijk en informatief, hoop dat het gelezen wordt..

Wat is nano luchtvervuiling ? De echte oorzaak van klimaatverandering waar de politiek en media over zwijgen !

Daarnaast worden er veel chemicaliën aan de benzine toegevoegd om te zorgen dat de motor en de katalysator niet beschadigen. Deze toevoegingen bestaan voor een deel uit onverkoopbaar giftig afval van andere industriële processen. Om zichzelf te beschermen tegen rechtszaken heeft de olie industrie, o.l.v. Shell en BP, in 2008 EU-wetgeving weten te realiseren waarbij de uitstoot van deeltjes kleiner dan 23 nanometer legaal is geworden.

https://schafderenteaf.wordpress.com/2018/12/31/wat-is-nano-luchtvervuiling-de-echte-oorzaak-van-klimaatverandering-waar-de-politiek-en-media-over-zwijgen/

Lien op 06-02-2019 00:28

Deze klimaatonzin kost ons een vermogen. Op gas zit 44% belasting, zogenaamd milieuheffing. Nu krijgen we ook nog een naheffing van Brussel van een paar miljard. Wordt het niet eens tijd voor een vreedzaam protest, bijvoorbeeld een koopstop? Koop alleen wat je nodig hebt.

Rom op 06-02-2019 10:17

Die 12 sterren hebben niets te maken met EU,maar alles met de twaalf stammen Israels.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl