HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Eén-wereld religie nabij: Paus en top imam sluiten historisch religieus verbond

Document stelt zonder twijfel dat het niet uitmaakt welke religie je volgt, omdat ze allemaal naar dezelfde God leiden - Hulp van paus aan 'het beest' om het oorspronkelijke christendom te overwinnen een al honderden jaren oude protestants-christelijke uitleg van Bijbelse eindtijdprofetieën

 
De hoogste leiders van het katholieke christendom en de Soennitische islam hebben op 4 februari in bijzijn van andere religieuze (o.a. Joodse) leiders verklaard dat alle geloven naar één en dezelfde God leiden.(Afbeelding: Getty Images (2)).

 

Afgelopen maandag werd er buiten het zicht van de massamedia een reuzenstap gezet naar de vorming van een één-wereldreligie. In Abu Dhabi tekenden paus Franciscus en Sheikh Ahmed al-Tayeb, beschouwd als de belangrijkste imam van de Soennitische islam, een historisch verbond. Dat deden ze hand in hand, als symbool van hun ‘interreligieuze broederschap’. Uit het document kan zonder twijfel worden opgemaakt dat het feitelijk niet uitmaakt welke religie je volgt, want dat God aan allemaal zijn goedkeuring geeft en dit zelfs zo bedacht heeft.

Bij de ceremonie, die feitelijk als het begin van de officiële samenvoeging van het katholieke christendom met de islam kan worden gezien, waren tal van religieuze leiders aanwezig, ook Joodse en van andere geloven.

‘God is de Vader van allen’

In het kader van het religieuze verbond worden op de website van het Vaticaan gelovigen van alle religieus aangemoedigd ‘om elkaar de hand te schudden, elkaar te omhelzen, elkaar te kussen, en met elkaar te bidden,’ zo wordt Franciscus geciteerd.

Tijdens de ceremonie noemde de paus ‘verwoesting, oorlog en haat tussen ons’ de grootste gevaren van deze tijd. Het document is volgens de katholieke leider ‘geboren uit geloof in God (waar ook Allah mee wordt bedoeld) die de Vader is van allen, en de Vader van vrede; het veroordeelt iedere verwoesting en al het terrorisme, vanaf de eerste terreurdaad door Kaïn.’

De wereldleiders worden opgeroepen ‘de cultuur van tolerantie en vreedzaam samenleven’ te verspreiden, en zo snel mogelijk in te grijpen als er ergens oorlog en bloedvergieten dreigt.

Iedereen heeft recht op ‘totale vrijheid van geloof’

Meest opmerkelijke is wellicht dat ieder mens het recht heeft op totale ‘vrijheid van zowel geloof, denken, expressie en actie. Het pluralisme en de diversiteit van religies, (huids)kleur, sekse, ras en taal zijn door God in Zijn wijsheid gewild... Deze goddelijke wijsheid is de bron van het recht op vrijheid van geloof en de vrijheid om anders te zijn. Daarom moet het feit dat mensen worden gedwongen een bepaalde religie of cultuur aan te hangen worden verworpen, net als het opleggen van een culturele manier van leven die niet door anderen wordt geaccepteerd.’

Kortom: het maakt niets uit wat je wel of niet gelooft, want iedereen volgt dezelfde God(/god). De vele religies op deze wereld zouden zelfs door God zijn gewild. Nu de twee grootste op aarde zijn begonnen officieel samen te gaan, is het niet overdreven te stellen dat de vorming van een al lang in de maak zijnde één-wereld religie een feit is.

Basisgeloof christendom en islam sluiten elkaar compleet uit

Probleem: deze twee religies sluiten de basis en kern van elkaars geloof compleet uit. In de islam is het ‘shirk’, de grootst mogelijke godslastering, om te geloven en zeggen dat God een Zoon heeft. Daarmee belandt je rechtstreeks in de (islamitische) hel. In het christendom wacht juist iedereen die de Zoon (Jezus Christus) ontkent eeuwige veroordeling, omdat het hele christelijke geloof draait om het evangelie van het Kruis en de opstanding als de enige mogelijke verzoening met God.

Voorzegd in de Bijbel: ‘Het beest’ krijgt hulp om christenen te overwinnen

Hoe de paus en de top imam deze hemelsbrede, onoverkomelijke kloof in de toekomst denken op te lossen blijft vooralsnog onduidelijk. Desondanks zijn zowel de Koran als het Nieuwe Testament het wat de eindtijd betreft op één punt met elkaar eens, namelijk dat ‘het beest’ (de islam / Allah –wiens meest heilige getal 666 is) voor korte tijd zal worden toegestaan om de aan het oorspronkelijke geloof vasthoudende christenen te overwinnen.

Dat dit beest daar alle hulp en medewerking van de –naar eigen zeggen- hoogste vertegenwoordiger van Jezus Christus op Aarde van zou krijgen, is overigens een honderden jaren bestaande protestants-christelijke uitleg van een aantal Bijbelse eindtijdprofetieën die in het boek Openbaring staan opgetekend. Op 4 februari 2019 lijken die profetieën in Abu Dhabi in vervulling te zijn gegaan.

 

Xander

(1) The End of The American Dream via Zero Hedge
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning, antisemitisme of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten. Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Inhoudelijke geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er zijn hier geblockte posters die onder uw naam proberen te posten

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammers kunnen wel uw naam gebruiken maar hebben geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod. 

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31)  verder te praten.


Reacties

Pagina12
Pier op 09-02-2019 17:58

Joost op 8.53: Bob 'moet' niks. De lelijke labels, daar begon Bob mee, niet ik. De idolen van het christendom zoals jij ze noemt beledigen is iets dat we de afgelopen 40 jaar doorlopend hebben zien gebeuren, op t.v., in de krant, in en door alle media. 

Dat je het voor Bob opneemt vind ik goed. Dat deed ik ook in mijn schrijven aan hem. Alleen op een andere manier dan jij dat deed. Een manier die jij moeilijk kunt begrijpen merk ik. 

Harold op 09-02-2019 18:36

@Perry Wat is er aan de hand met ongelovigen? Elk punt wat jij opnoemt heb ik al talloze malen van ongelovigen te horen gekregen. Het is een soort van mantra dat ongelovigen telkens maar herhalen. Het lijkt er soms op alsof ongelovigen hun eigen religie hebben gecreerd waarin thema's als 'er is geen god,' 'religies zijn bedacht om volk onder de duim te houden', 'religies veroorzaken oorlogen' en nog meer van dat soort blabla tot dogma zijn verheven. Jullie zijn gewoon blerrende schapen die elkaar napraten. Want hoe zeker jij ook probeert over te komen over het niet bestaan van god, ik garandeer je dat je het juist helemaal niet zeker weet. Sterker nog, je bent bang. Je durft niet verder te kijken.

Je vindt leven na de dood flauwekul? Heb je helemaal gelijk in. De mens is bij voorbaat reeds veroordeeld tot de eeuwige dood. En daar leg jij je bij neer en ga je God maar ontkennen. Dan zul je inderdaad ervaren dat dood, ook daadwerkelijk dood is. En daarom zei ik dus dat je bang bent, want de eeuwige dood is zeker wel te ontlopen, maar dan moet je dat wel geloven. En de enige weg daartoe is Jezus Christus. Durf je dat? Het is logisch dat je bang bent, want als je het werkelijk gaat geloven zal dit van invloed zijn op je leven, maar ook op je meningen die je gegeven hebt over het niet bestaan van God. En dan ook pas zul je werkelijk ervaren en weten dat er wel een God is. Niet eerder en al helemaal niet als je Hem keihard blijft ontkennen.

Durf het lef te hebben daar eens over na te denken: 'Waarom zouden gelovigen als rationleel denkende mensen wel in God geloven?' Zoals ik je net al gezegt hebt, geloof wordt bevestigd. En dat gebeurt niet met grootse tekenen, maar heeft te maken met de innerlijke toestand van een mens. Als je niet verder durft te denken, zul je het niet ervaren en weten en blijf je maar in je eigen hierboven genoemde dogma's hangen.

Ten slotte, religie is iets anders dan geloven. Religies kunnen daadwerkelijk fout zijn en door mensen bedacht. Zelf een persoonlijk geloof hebben in die ene God en zijn Zoon Jezus Christus, die het mogelijk heeft gemaakt dat we mogen geloven heeft niets met religie te maken.

En zo voorspelbaar als ongelovigen zijn, zal ik je maar vast voor zijn, want ik weet al wat je nu denkt: 'weer zo'n reliegekkie die anderen probeert te bekeren'. Nee, andere bekeren kan ik niet, ik kan wel de Bijbelse waarheid vertellen en ik probeer je te triggeren om verder te denken dan het hokjesdenken van jou. Dus kruip eens uit je vaste hokje en verlaat je religie van het nietsisme. Je zult versteld staan......

joost op 09-02-2019 19:48

@perry wat er is na de dood weten we niet. of heb jij ervaring? verder ben ik het roerend met je eens.

"religie maakt meer kapot dan je lief is" of "religie, de heilige sloper". dat bewijzen deze heerschappen wel. jammer dat de man in het wit geen zwart servetje op het hoofd heeft, dat zou het plaatje veel mooier maken.

mon excuse als dit beledigend is voor de gemiddelde lezer alhier, maar de realiteit is wattie is.

Gorghel op 09-02-2019 20:43

Een bekeerverbod als resultaat hiervan zou mooi zijn. Niemand hoeft dan te vrezen dat hij door de ander zal worden benaderd (vaak op slinkse wijze of juist op gewelddadige wijze) om van godsdienst te veranderen. Dit zal leiden tot meer vrede tussen de mensen. Wie per sé van godsdienst wil veranderen heeft geen missionaris nodig. Die weet zijn weg wel te vinden. Als de Paus hiertoe bijdraagt, dan kan ik dat alleen maar positief noemen.

 

Pier op 09-02-2019 22:11

Ben benieuwd hoe de nieuwe religieuze leiders zullen gaan heten. Nu heb je Paus, Priester, Pastoor, en Imam. Dat wordt dan de Imaus van de chrislamitische kerskee. Of: de Pram van de Arabooms katholamitische moserk. Voor geestelijke bijstand naar de Primam of de Imoor in het Rooms islamiek centrum. Of als katholim naar de Mork om te biechten bij meneer Pastam.

Dat wordt nog ingewikkeld! Kerskeedienst tussen vrijdag en zondag, dat is zaterdag. Kan niet want dat is Joods en daar heeft minstens de helft van de nieuwe kerskeegangers een hekel aan.... Pasen kan eventueel gecombineerd worden met het suikerfeest. Dan vieren we het suikerfeest met paaseieren. Noemen we het b.v. Puikfeest. Ramadan kun je dan aan Puikfeest vooraf laten gaan. Carnaval luidt de vastentijd in, in dit geval de Ramadan, dat combineren we, dan noemen we het geheel Cramadan.

Kerstfeest kunnen we koppelen aan het Offerfeest. Dan slachten we de schapen onder de kerstboom. Noemen we Kofferfeest. Dat gaat allemaal wel lukken. Je zou ook alle islamitische en christelijke feestdagen kunnen laten voor wat ze zijn, probleem is dan alleen dat er gedurende het jaar nog maar een dag of 10 overblijft om te werken. Wat de van oorsprong islamitische kerskeegangers wel zullen kunnen waarderen misschien. 

Nou, over voldoende bevolkingsgroei hoeft niemand zich meer zorgen te maken. Ieder jaar komt meneer Pastam langs om dat op traditioneel Rooms katholamitische wijze te stimuleren. Het verschilt wel enigszins van de oude Roomse manier waarbij de Pastoor alleen maar streng hoefde te kijken. De Pastam mag, indien er niet voor voldoende bevolkingsaanwas is gezorgd binnen het gezin, de vrouw afranselen met een stok en de man op het dorpsplein met de zweep. 

Biechten wordt iets anders dan tot nu toe gebruikelijk. Je komt er nu niet meer vanaf met drie weesgegroetjes. Nee, dat is geweest. Je wordt nu òf met je hoofd naar beneden van een flat gegooid (indien de opgebiechte zonden daartoen aanleiding geven) of je hand wordt afgehakt, of je wordt onthoofd en daarna wellicht opgegeten door de meer fanatieke moslieken met een wat radicalere achtergrond. Dat wordt wel even wennen voor goedmoedige Brabandse kathoslims. Die overigens nu na de Kerskeedienst ergens tussen vrijdagavond en zondagochtend niet meer naar het café kunnen lopen voor een pilske. Dat wordt nu het theehuis. Ook dat is even wennen.

Maar dat komt allemaal goed! Nog één probleempje misschien: waar komt het Hoofdkwartier? Ergens tussen Rome en Mekka. Is dat Jeruzalem? Ligt voor de hand. Moet er wel een passend gebouw komen waar de nieuwe geestelijke leider zich dan vestigt. Het Vatika'aba zal dat worden. Of Abavati. Da's meteen een goede titel voor de Paus/Imam! Want Paam of Imaus, dat klinkt niet. Dat moet Abavati worden. Zijne Heiligheid Abavati.

Waar doet dat me toch aan denken?

Leon op 10-02-2019 07:58

De kop van dit artikel zegt dat de paus 'hulp geeft aan het beest om het oorspronkelijke christendom te overwinnen'.

Ff een nuance > de paus c.q. het pausdom stond nooit, staat niet en zal nooit staan voor het 'oorspronkelijke' christendom gezien de vele 'heidense' rituelen ingevoerd in dit instituut.

Vicarius fili dei = Latijn voor 'de plaatsvervanger van God op aarde'. Latijnse letters hebben een getalswaarde en dit is 666. Het vaticaan/de paus/het pausdom is het figuurlijke beest. Zijn hulp, het letterlijke beest, de islam (ook getalswaarde 666 via de naam van allah) voert de opdracht uit.

Slim bedacht want het vaticaan was in de middeleeuwen al direct schuldig aan ontelbare slachtoffers via de inquisitie. Nu zijn ze indirect schuldig als intellectuele dader.

Net als het bloed van een onberispelijk lam aan de deurposten van de woningen in Egypte en in de tempeldienst verwees naar Jezus (figuurlijk !) kwam dit letterlijk tot vervulling op Golgotha. 

In al zijn sluwheid heeft Satan ook zoiets bedacht: een figuurlijke en een letterlijke 666.

Gast op 10-02-2019 11:04
En wat denk je van de Maitreya dan? Ook die beweert de messias te zijn, zou de Maitreya soms de valse profeet zijn?
Rosalie op 10-02-2019 19:01

Het Vaticaan is al jaren overgenomen door de Vrijmetselaars . Deze neppaus of liever gezegd Bergoglio is zelf Vrijmetselaar. Er is hier al voor gewaarschuwd in 1846 in la Salette en in 1917 in Fatima door Maria. Ook zijn er communisten geïnfiltreerd middels de seminaries. Het is erg triest dat het Vaticaan zo verrot is maar dat maakt mijn geloof in Christus er niet minder om. Een Ierse vrouw die boodschappen ontvangt heeft voorspellingen gedaan die uitgekomen zijn. Zij heeft ook gezegd dat dit de laatste paus is. Hij werkt toe naar de ene wereldreligie en gaat samenwerken met de Antichrist. Er staat nog heel wat te gebeuren maar gelukkig is er de kracht van het gebed en de belofte van Christus dat hij bij ons blijft. 

Tycho op 10-02-2019 21:40

Je moet wat doen om de schijn van eerlijkheid op te houden voor die hemelhoge, afgepijnigde ziekenfonds-premies. 

gust op 11-02-2019 10:04

marrakech , islam plus popiejopie , wereldeconomie en ongeziene beurscrasch dit gaat dan wel erg snel in korte tijd. wie gaat dit oplossen ?  de partij van 666 hun dienaren zijn reeds aanwezig ! 2019 jaar waarin alles beter gaat .shalom

Oma op 12-02-2019 11:54

"Hoe de paus en de top imam deze hemelsbrede, onoverkomelijke kloof in de toekomst denken op te lossen blijft vooralsnog onduidelijk"

Het antwoord? Niet, want gelukkig keren steeds meer mensen zich af van 'religie', enkel bedoeld om de mensen onder controle te houden en macht erover uit te oefenen..."hou jij ze arm, dan hou ik ze dom" zei de pastoor vroeger tegen de burgemeester. Dat gaat al lang niet meer op. En de arme sukkeltjes die nog steeds de paus op een verhoogje zetten? Wel, die hun oogjes gaan ook nog wel open...zoveel macht heeft de kerk niet meer dat dit nog invloed zou kunnen hebben op ons maatschappelijk leven, zeker de jongeren niet die van ons, de vorige generaties het bedrog en de leugens voor macht van de str*ntrijke kerk meekrijgen en niet in deze val zullen trappen.

Nogmaals: door het bewustwordingsproces (Nieuwe Tijd/Energie) zal controle over de mensheid nooit meer lukken, ongeacht welke manieren ze uit hun duim zuigen zoals dit : pogen te verenigen van tegengestelde ideologieën onder de noemer van 'geloof', enkel voor onderwerping van de mensheid... dat is voltooid verleden tijd want dat is Oude Energie en dat werkt niet meer. Dat merkt de elite ook en zij worden steeds wanhopiger want hun eerdere misleidingen, bedrog en leugens werken niet meer...daarvan zijn de huidige, politieke strubbelingen en tegenstand een mooi bewijs..

Mensen worden zich steeds meer bewust dat echt geloof alleen een zaak is tussen God, gelijk welke God, en die mens zelf en daar heeft zich verder niemand mee te bemoeien, niet de paus, niet de imam, niemand!!!

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl