HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

‘Verschuiving magnetische Noordpool echte reden klimaatverandering’

Andere natuurverschijnselen: Seismische activiteit blijft toenemen, massale insectensterfte – ‘Potentieel catastrofaal’ voor voedselketen: Aantal Monarchvlinders VS daalt in één jaar met 86%

 
Noorderlicht in Alaska (afbeelding: Getty Images (3)).

In de media werd het afgelopen weekend uitgebreid geschreven over de steeds snellere verschuiving van de magnetische Noordpool van het noorden van Canada richting Siberië, inmiddels met zo’n 55 kilometer per jaar. Bijna overal wordt erbij gezegd dat wetenschappers niet weten wat de gevolgen hiervan zullen zijn, maar dat klopt niet. Zo plaatsten we in 2014 een artikel over Deense en Britse wetenschappers die onder meer waarschuwden dat een ‘poolomkering’ al lang ‘over tijd’ is en het magnetische veld van de Aarde steeds zwakker wordt, waardoor onze atmosfeer almaar gevoeliger wordt voor de zonnewind en andere kosmische straling. Dat zou de echte reden zijn van klimaatverandering, niet door mensen veroorzaakte CO2 uitstoot.

 

Uitvallen elektriciteit grote bedreiging voor samenleving

De afgelopen 200 jaar is het beschermende magnetische veld van de Aarde 15% zwakker geworden. Wetenschappers wezen er jaren geleden al op dat dit een aanwijzing kan zijn voor een aanstaande (beginnende) poolomkering. Het is weliswaar onmogelijk te voorspellen wanneer dat precies zou gaan gebeuren, maar als het eenmaal zover is dan kan de zonnewind gaten in de ozonlaag maken.

De gevolgen daarvan kunnen verwoestend zijn, zowel voor energie- en communicatiesystemen als voor de menselijke gezondheid. Daarnaast zal het klimaat fors worden verstoord. 'Dit is een ernstige zaak,' zei Richard Holmes, professor Aardse, Oceanische en Ecologische Wetenschappen aan de Universiteit van Liverpool. 'Denk je eens in dat de stroomvoorziening het een paar maanden lang niet meer doet. Bijna alles werkt op elektriciteit tegenwoordig.’

Experts wijzen er al geruime tijd op dat het langdurig uitvallen van de elektriciteit de totale instorting van de samenleving zal betekenen. Al na een week zal er chaos en anarchie uitbreken en zullen de eerste doden vallen. Als deze toestand enige maanden aanhoudt dan zal het aantal slachtoffers in de tientallen- tot zelfs honderden miljoenen kunnen belopen.

'Opwarming niet door CO2, maar door zwakker veld'

Deense wetenschappers kwamen na onderzoek tot de conclusie dat niet CO2, maar het zwakker wordende magnetische veld de oorzaak lijkt te zijn van klimaatverandering. Fluctuaties in de kosmische straling zouden voor minder bewolking zorgen. Of dit echter opwarming (door de zon) of juist afkoeling veroorzaakt (wolken houden namelijk warmte vast) was op dat moment nog onduidelijk.

Mogelijk dubbel zoveel kankerdoden

Bij een poolomkering zullen ieder jaar zo'n honderdduizend mensen sterven als gevolg van de toegenomen straling, die volgens dr. Colin Forsyth van het Mullard Space Science Laboratory van de UCL drie tot vijf keer sterker zal zijn dan bij door de mens veroorzaakte gaten in de ozonlaag. In het slechtste geval kan het aantal mensen dat door kanker sterft zelfs verdubbelen.

Daling tot 1/10 van huidige sterkte

Het is normaal dat het magnetische veld niet statisch is, maar fluctueert. Iedere paar honderdduizend jaar vindt er een poolomkering plaats: de Noordpool wordt de Zuidpool, en omgekeerd. Een zwakker wordend veld is echter niet altijd een teken van een naderende omkering. Soms is er sprake van meerdere noord- en zuidpolen. Het magnetische veld kan dan tot slechts een tiende van de huidige sterkte dalen.

Poolomkering mogelijk al in gang gezet

De huidige afname is te groot om vanzelf weer voorbij te gaan, waarschuwden de wetenschappers in 2014. Een poolomkering lijkt dan ook aanstaande, al is volstrekt onduidelijk wanneer dat precies gaat gebeuren. Maar als het gebeurt, dan zal het veld duizenden jaren lang zwak kunnen blijven, met alle gevolgen voor mens, dier, en planeet.

Vooral het noordelijk halfrond, waar wij wonen, loopt dan gevaar, omdat hier tot wel 40% van de beschermde ozonlaag verloren kan gaan. De destijds geconstateerde Zuid Atlantische anomalie boven Brazilië was volgens Holme mogelijk een teken dat de poolomkering reeds in gang was gezet. Satellieten boven dit gebied hadden toen al veel meer problemen met o.a. GPS dan elders.

Aantal Monarchvlinders VS in één jaar met 86% gedaald

De toegenomen seismische- en vulkanische activiteit zou volgens sommigen verband houden met het zwakker wordende magnetische veld en de daaraan verbonden poolverschuiving. Ook het massale verdwijnen van insecten zou erdoor worden veroorzaakt. Zo is het aantal getelde Monarchvlinders dat in Californië overwintert in één jaar tijd met maar liefst 86% gedaald.

Sinds de jaren ’80 was er toch al een teruggang van Monarchvlinders van 97% geconstateerd. Researchers noemen de huidige forse afname van Noord Amerika’s bekendste vlinder dan ook ‘potentieel catastrofaal’ voor het ecosysteem en de voor mensen cruciale voedselketens. Naast klimaatverandering wordt vooral het gebruik van (Monsanto) pesticiden als oorzaak aangewezen, dat ook de hoofdoorzaak van het verdwijnen van honingbijen zou zijn. (2)

Ondanks de verstrekkende gevolgen voor de samenleving zal een poolomkering, in tegenstelling tot wat in sommige complottheorieën wordt beweerd, niet catastrofaal zijn en niet al het leven op Aarde vernietigen. (1)

Vervulling profetieën?

In sommige christelijke kringen wordt gedacht dat de magnetische veranderingen een voorbode kunnen zijn van de vervulling van een aantal Bijbelse profetieën over de ‘eindtijd’:

‘... de grondvesten  der aarde beven. De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op.’ (Jesaja 24:18b-20)

‘Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.’ (Mat.24:29)

 


Xander

(1) Daily Mail

(2) Zero Hedge
(3) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)


Zie ook o.a.:

2014:
30-01: Magnetisch veld Aarde steeds zwakker, grote gevolgen voor mens en klimaat

2013:
12-11: Astronomen maken zich zorgen over steeds zwakker wordende zon

08-08: (/ Beschermende magnetische veld Aarde met 20% afgenomen - Space Weather: Nieuws over bijna-EMP ramp in juli klopt niet) 

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning, antisemitisme of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten. Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Inhoudelijke geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er zijn hier geblockte posters die onder uw naam proberen te posten

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammers kunnen wel uw naam gebruiken maar hebben geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod. 

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31)  verder te praten.Reacties

Vulkanoloog op 14-01-2019 15:40

Bovenstaande is allemaal onzin, want niet geaccodeerd door GroenLinks/D66... Dus... Jeweettog, GroenLinks/D66 heeft altijd gelijk, zoals het Politbureau dat had in de socialistische landen. Bovenstaande is gewoon niet waar, wij (de blanke Westerse mens) is schuldig (aan alles), dus...

kim op 14-01-2019 16:28

Mijn voorspelling is: blijf geloven in God en geniet van elke dag wat je gegeven is, lach en krijg een lach terug.

knocking on heaven's door's 

Noach toepasselijk op 14-01-2019 16:34

Mijn advies: Neem zeillessen met je gezin, het is de enige manier om hier straks nog vandaan te komen. Ga in een schip van aluminium tegen de kosmische straling. Alles om ons heen is afleiding, bedoelt om geen paniek te veroorzaken. De oogsten vallen al tegen, de btw verhoging is ingezet om dit te verbloemen. Volgend jaar wordt alles nog duurder en in 2021 ben je te laat met vertrekken. Verzamel al je moed, want je hebt een kans Als je mijn route volgt. Houd rekening met een Poleshift van ca. 24 graden, dat betekent een radius van ca. 1500 km. Zorg dat je in het midden van de grote oceaan bent, alles zal onder je door gaan, je bootje drijft op de golven die onder je door rollen. Als alles voorbij is vinden we elkaar, no worries, en goodluck!

Doordenker op 14-01-2019 17:09

Weer een zeer informatief artikel Xander, een artikel van het soort die in de platte mainstream media zelden te vinden zijn. 

Ik zou hier nog willen aan toevoegen dat als het magnetisch veld van de Aarde verzwakt, waardoor veel meer kosmische straling (afkomstig uit de diepe ruimte) en ultravioletstraling (afkomstig van de Zon) de oppervlakte van de Aarde kunnen bereiken, dit ook nefast zal zijn voor de land- en tuinbouw want dergelijke indringende soorten van straling kunnen de (onbeschermde) landbouw-gewassen vernietigen en daardoor een wereldwijde hongersnood gaan veroorzaken voor mens en dier.

Hoe diep dit soort van stralingen kan doordringen in zeewater en wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor het plankton (de basis van het voedselketen in zee) en de zeedieren zelf, is een ander probleem.

En daarbij komt natuurlijk dat een zwakker wordende Zon een nieuwe (mini?) ijstijd zou kunnen veroorzaken. The 'perfect storm'!

Cold Sun Warning! 350-Year Ice Age Starting in Monthshttps:// www.youtube.com/watch?v=PbVtDa3DqRQ The Chill of Solar Minimumhttps://spaceweatherarchive.com/2018/09/27/the-chill-of-solar-minimum/

Doordenker op 14-01-2019 17:21

NB: Het valt daarbij op dat er nog nooit zoveel gras en andere gewassen door UV straling 'verbrand' waren als vorige zomer.

Tom Hendrix op 14-01-2019 18:31

@kim: 16.28. uur. Dat lijkt mij ook het beste te zijn.

Celtic2b op 14-01-2019 18:33

Er is geen opwarming maar een global cooling aan de gang .

Voorspellingen van 2000, Geen sneeuw meer in de Alpen om maar eens wat te noemen en raad eens wat haha!

Een Snowgeddon momenteel , meter hoge sneew en nog meer te gaan ....

Nu lullen ze weer dat het door de opwarming komt , maar dan zouden wij inmiddels al op de zeebodem wonen

in ons Nederlandje vanwege gesmolten poolkappen ....man man .

De Russen hebben inmiddels een nieuwe vloot ijsbrekers gebouwd omdat ze daar wel weten hoe het echt werkt !

Zag dit nog op youtube : Russia Rescues Millions of American Democrats unable to save themselves .

De Russen ruimen de troep op en redden degenen die door hun eigen domheid in de problemen komen ,

ongeacht hoe zij zelf  worden behandeld , zo leer je de ware Christenen kennen !

Themaximus op 14-01-2019 19:00

Wat vinden jullie van de sprinkhanenplaag bij Mecca?

Jan op 14-01-2019 19:23

Lees maar eens de Boodschappen van (Holly Love) in Amerika dan weet je precies wat God van je wil en wat hij met ons voorheeft De Heligeliefde en de laatste dagen en wat wij moeten Bidden om zijn tooren te bedaren dat is het probleem de mens met zijn hoogmoed en hebzucht en waanzin dat heeft de wereld kapot Gemaakt denker aan de eerste zullen de laatste zijn de laatste zullen de eerste zijn

Qvic op 14-01-2019 19:29

Een poolomkering heeft nog nooit plaats gevonden en het is eenvoudig onmogelijk. Dus hier over speculeren is volledig onzinnig. Dat het magnetische Noordpool punt telkens verschuift hebben we te danken aan o.a. geoëngenering en de massale vliegtuigvluchten die over de Noordpool vliegen, die veranderen daar de noordelijke straalstroom constant. De ozonlaag, de zogenaamde beschermende laag om de aarde bestaat niet eens, dit sprookje werd de wereld in geholpen door een Amerikaans bedrijf die patent had op het CFK gas en dat patent verliep toen. Om niet direct hun marktaandeel te verliezen werd het ozon sprookje de wereld in geholpen. Ozon is namelijk een zeer onstabiel gas, wat dan ook een fractie van een seconde weer vervalt in een zuurstofoxide. Daar komt bij dat het niet eens die hoogte kan bereiken, gezien het gewicht van het molecuul. Alleen leken en domme mensen geloven dat sprookjes verhaal. Dat hier op de aarde stroom uitval (black-out) kan veroorzaken door de zon is eveneens een sprookje, de ware toedracht wordt telkens voor de burgers verzwegen. Want gamma stralingen komen niet door onze dampkring heen en andere stralingen kunnen onze stroomvoorzieningen niet uitschakelen of buitenwerking stellen. Enkel een EMP, maar deze is altijd manmade. Daar in Amerika wordt er regelmatig mee geoefend door het leger en het gaat af en toe eens wat fout, waardoor hele steden zonder stroom komen te zitten. Daar in Californië wordt de grootste laser ter wereld gebouwd en is er al veel mee geëxperimenteerd met deze op de natuur. Deze hoge frequenties zijn funest voor insecten zoals die vlinder. Maar daar praat men liever niet over, dus geven zij iets anders de schuld ervan. Kortom ze liegen en verzinnen de dolste en onlogische dingen bij elkaar om zo de burgers geld uit de zakken kunnen kloppen onder het mom van het klimaat.

Bk op 14-01-2019 21:58

Precies. Pool omkering is een hypothese die in het leven is geroepen om het zwakker wordende magnetische veld te verklaren. Het zwakker worden van het machnetische veld komt omdat de ijzeren aardkern vertraagd, wat een normaal verschijnsel is voor dit soort planeten. Gewoon dikke kul dit artikel. Men gaat van de verkeerde voor onderstelling uit.

Doordenker op 14-01-2019 22:26

@Qvic. Het artikel gaat niet over de omkering van de echte polen maar over een omkering van de magnetische polen, die bij benadering overeen komen met de echte noordpool en de echte zuidpool. Deze magnetische polen zijn in tijdens het bestaan van de Aarde al meerdere malen omgekeerd.

Gorghel op 14-01-2019 22:54
Dus ipv geld te pompen in nodeloze klimaatmaatregelen, dat geld gebruiken voor de ontwikkeling en bouw van bijv. kleinere mobiele kerncentrales en andere energiebronnen.
Dewevoga op 15-01-2019 08:50
AEO op 15-01-2019 12:10

Als het magnetische veld verder verzwakt krijgen we ook in Nederland wat meer kans om het Noorderlicht te zien. Dit prachtige verschijnsel heb ik jaren geleden eens gezien in de provincie Flevoland, maar het was nauwelijks zichtbaar en het bewoog ook niet. Het waren een paar vlekken aan de Noordwestelijke hemel in het groen, rood en blauw. Jaren later ben ik naar het hoge Noorden gegaan in de winter. Zo zag ik op een onbewolkte avond vanaf een schip in de Barendtszee prachtig Noorderlicht dat over het gehele zwerk boven me te zien was. Gordijnen die dansten en krulden, tot loodrecht boven me de corona's. Het is wel gevaarlijk omdat je aangestoken wordt door het "auroravirus"! Het gevolg is dat je steeds weer naar het Noorden wil reizen. Inmiddels heb ik ook Noord Finland, IJsland en Svalbard bezocht. Elke keer kon ik opnieuw genieten van dit buitenaardse verschijnsel, en er is geen mooier natuurverschijnsel dan het Noorderlicht. Het is ook steeds weer anders. Soms zie je een lichtende boog die nauwelijks beweegt, soms zie je kronkelende gordijnen,  maar ik heb ook al eens snel pulserend Noorderlicht gezien. Er is een Nederlandse website, die ons informeert over het Noorderlicht en ook aangeeft of er kansen zijn om het hier te zien:

www.noorderlicht.info

antoon op 15-01-2019 12:13

Geniet bewust van het leven, kleine dingen krijgen een grotere betekenis, zoals lekker eten goed tv. Programma , mooi weer en zulke dingen, nu kan het nog over 5 of 10 jaar of iets langer, ik weet het niet zal het misschien gedaan zijn en komen we in Armageddon, ook dat hoeft heen probleem te zijn bij voldoende vertrouwen in de schepper.

Jan op 15-01-2019 12:23

Beste Jan, gelieve geen uitspraken van zogenaamd de heilige Maria hier te posten, uw post verwijderd. Mod.

Eduardo op 15-01-2019 13:59

Even advocaat van de duivel:

Pole shift: Geen enkele aanwijzing voor:https://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/historical_declination/

Meer aardbevingen: Geen enkele aanwijzing voor:http://www.earthquakes.bgs.ac.uk/news/EQ_increase.html

willy op 15-01-2019 14:49

als de magnetisatie blijft afnemen zal dat nog voot meer chaos zorgen in de atmosfeer , ook de oceaanstromingen zijn daarin belangrijk , elke verstoring kan zelfs voor een nieuwe ijstijd zorgen en de komende dagen zal het al wat kouder worden! Shalom

Koolmees op 15-01-2019 15:28

Over de sprinkhanenplaag in Mecca, hoor je nergens over, maar het was er wel. Uitgerekend daar. Heel apart en ze waren best groot.

Houdt je oog gericht op Israel en het midden Oosten. Er komen spannende tijden. Houdt in de gaten hoe laat het is op klok van onze Heer.

Henk op 15-01-2019 17:19

De magnetische Noordpool is de geografische Zuidpool. Altijd al geweest.

Doordenker op 15-01-2019 18:16

@Henk. Hoe je dat bekijkt hangt natuurlijk gewoon af van het referentiekader dat je gebruikt.

@Eduardo.

- Uw link i.v.m. de poleshift schijnt niet te werken. (Geeft boodschap: 'No server is available to handle this request')

- Het feit dat tot nu toe het aantal en de kracht van aardbevingen niet toegenomen is, zegt weinig wat betreft de toekomst.

lies op 15-01-2019 21:51

Mooi stuk Xander

Arno op 15-01-2019 22:22

Kijk Xander daar is het weer, u bent volledig willekeurig in uw zogenaamde regels, als iemand het over de heilige Maria heeft dan wordt dat hem verboden maar als iemand het over allah heeft dan is het prima...

Het betreft hier niet een leer maar de zogenaamde "voorspellingen uit de hemel". Mod.

Arno op 16-01-2019 00:11

O.k. Mod. toch bedankt voor uw reactie.

Mientje op 16-01-2019 02:05

Heel de hemel en aarde staat onder Gods bewind

Hubo op 16-01-2019 02:52

Ik hoorde er gisteren van en had er nog melding van willen maken.Het is altijd blijven hangen,sinds ik er in mijn schooltijd over las,al weet ik niet meer of het over het kantelen van de aardas ging of een ompoling.En er was ook een verhaal als zou Odysseus op zijn omzwervingen Zeeland aangedaan hebben.

Het is helder verhaal en misschien lag het in rudimentaire vorm al klaar,want het speelt natuurlijk al een tijdje.Ik denk eigenlijk niet dat het nu al zo'n grote rol speelt bij de opwarming en dat het toch vooral te maken heeft met het sterk toegenomen gebruik van fossiele brandstoffen en mogelijk nog andere oorzaken.

Wat betreft die citaten uit de Bijbel.Letterlijk genomen lijken mij dat toch niet direct de dingen die te verwachten zijn.

PJ op 16-01-2019 05:58
Arno heeft gelijk, we kunnen zelf wel het onderscheid maken, van mij mag iemand in Fatima geloven, half Rome is daar in getrapt. Over het artikel: Het aardmagnetisch veld dat opgewekt wordt door de grote dynamo onder onze voeten moet wel verzwakken, daar alle elektriciteit die we gebruiken door turbines -of die in een molen zitten of in een kerncentrale maakt niet uit- van dat aardmagnetisch veld afgetapt wordt.
Henk op 16-01-2019 09:19

Doordenker op 15-01-2019 18:16 Heeft te maken met kompasnaalden. De noordpool van een kompasnaald wijst naar onze Noordpool. Dus wordt ie aangetrokken door onze Noordpool. Dat houdt in dat onze Noordpool magnetisch gezien een zuidpool is (noord en noord stoten elkaar af). Raar maar waar.

Robbertje op 16-01-2019 14:05

Hier lees je over de mogelijke oorzaken over de profetie in Jes. 24 dat "de aarde geheel zal openbarsten":

http://zinkgat.hopjes.nl/sinkholes/de-oorzaken/ : "Verandering van het magnetisch veld: de zon zorgt voor veranderingen in het magnetisch veld van de aarde waardoor de bewegingen van de lagen onder de aardkorst veranderd worden".

Volgens deze profetie zullen zinkgaten toenemen als gevolg van het toenemende kwaad: "Verraders plegen verraad, hoe verraderlijk is het verraad van verraders.’

De volkeren op aarde worden geregeerd door omgekochte politici in ruil voor macht en geld om hen, de mensenmassa, te verraden en te bestelen. Dit onvoorstelbare kwaad heeft kennelijk zijn weerslag op de atmosferische omgeving van de aarde.

ron op 16-01-2019 15:50

Kijk op you tube Nasas secret planet climate en je weet er is meer aan de hand. 

Rico op 16-01-2019 16:02

Misschien beetje ver gezocht maar kan het niet zijn dat de LHC "Cern" met een magnetischveld van 100.000x krachtiger als dat van de aarde er iets mee te maken heeft??

http://cms.web.cern.ch/news/superconducting-magnet

Rom op 16-01-2019 18:51

Inderdaad Jesaja 24 kon wel eens werkelijkheid worden.

Ik kan op dit artikel alleen maar amen zeggen.

De tijd is kort!

jottum op 16-01-2019 19:47
Sig op 16-01-2019 23:43

H.A.A.R.P   en Chemtrails 

Doordenker op 17-01-2019 11:43

@ Rico.

Inderdaad een heel interessante vraag... En alhoewel dit (voor zover ik weet) oorspronkelijk niet voorzien was, is CERN nu een tweede keer voor een hele tijd stilgelegd om een nieuwe upgrade uit te kunnen voeren volgens de 'officiële reden' die daarvoor gegeven wordt.

Henk op 17-01-2019 15:04

Rico op 16-01-2019 16:02 De magneet van CERN is nog niks vergeleken met die van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Deze is ruim 9 keer zo sterk. Dus een miljoen keer zo veel als het magneetveld van de aarde. Zie https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/imm/vastestoffysica/2014/38tesla/

Rico op 17-01-2019 17:57

@ Doordenker

Ja zit daar al tijden aan te denken aangezien een magneet aantrekt en afstoot en zo een krachtig veld op een klein deel van de aarde lijkt mij dat je dan een  flinke puls geeft en je een disbalance creëer? Heb zelf met magneten gespeelt  dus lijkt me dan best mogelijk. Dat hele CERN is omhuld met wazige verhalen. Open van poorten naar andere dimensie. Of om een poort te open voor shiva die de wereld zal vernietigen... of dat er al pieren zijn geopend en demonen zijn ontsnapt etc... is ook veel foto filmmateriaal van ronde cirkels in de lucht die verschenen tijdens het gebruik. Aardbeving Peru kracht 10 ofzo op moment dat ze aan het testen waren.. etc 

Dat hele CERN is gewoon vaag. Zoveel jaar en mega miljarden voor een project om een godsdeeltje te vinden??? Toch raar..... las ook dat er plannen lagen voor een nieuwe, grotere en nog krachtiger versie van 61mile in grote??? Wat zal dat wel niet doen met onze aarde? Maar ja... als je er over na gaat denken krijg je meer vraag als je antwoord zult vinden... zal linkje toevoegen over die nieuwe LHC... en zoals alles op het internet ... lees en trek zelfs een conclusie. Internet staat vol met spannende verhalen. Maar 1 ding weet ik wel zeker dat de LHC veel meer is als ons verteld wordt 

https://www.disclose.tv/cern-unveils-design-for-62-mile-round-atom-smasher-more-powerful-than-the-large-hadron-collider-358103

Doordenker op 17-01-2019 18:09

@Henk. Het magnetisch veld van de Aarde (30-60 microtesla) lijkt misschien niet veel, maar als je met het totale volume van het veld rekening houdt, dan is de totale energie zeer groot, veel groter dan elk kunstmatig opgewekt magnetisch veld.

Oma op 18-01-2019 02:07
http://xandernieuws.punt.nl/content/2019/01/Verschuiving-magnetische-Noordpool-echte-reden-klimaatverandering

@Sig op 16-01-2019 23:43

H.A.A.R.P   en Chemtrails 

De nagel op de kop.....en weet je ook waarom?

Zowel haarp als chemtrails zijn bedoeld om enerzijds via geo-ingeneering/beïnvloeding, het weer/klimaat onder controle te krijgen (macht) en anderzijds door het deken van chemtrails (ook toename van kankers door het gif dat ze bewust verspreiden) de frequentie/kosmische trillingen van de Nieuwe Energie (door zonnevlammen en zonnestormen) tegen te houden want die verhogen het collectieve bewustzijn en onderscheidingsvermogen van de mensheid. 

Gevolgen daarvan worden steeds duidelijker bewezen: de vrije mens doorziet nu de leugens en bedrog van de elite (onderscheidingsvermogen: de politiek heeft altijd gelogen, bedrogen en het volk misleidt maar nu wordt het herkend) en machtscontrole over gelijk welke mens zal onmogelijk gemaakt worden - overal ter wereld roert de mensheid zich, overal ter wereld staan volkeren op voor hun recht op vrijheid - deze ontwikkelingen gaan gepaard met zowel de evolutie van de mensheid alsook de evolutie van onze levende planeet.

Wetenschappers zullen nog veel ontdekkingen doen die de wereld schokken zoals de veranderingen in DNA die nu volop bezig zijn, multidimensionaliteit etc..er ligt reeds een netwerk/grid van kristallijne energie over heel de planeet - mogelijk zal het aantonen daarvan een van de ontdekkingen worden.

In die zin, vanuit het vertrekpunt dat alles energie is, zijn deze ontwikkelingen logisch te noemen en hoopvol, niet angstaanjagend. Verklaringen voor het verschuiven van de magnetische polen horen daar ook bij...en weten jullie wat? De elite is koortsachtig op zoek naar alle mogelijke middelen en manieren om deze nieuwe energie te verhinderen de aarde te bereiken om het bewustwordingproces van de mensheid te saboteren want zij weten maar al te goed dat dit betekent dat het dan afgelopen is met hun elitaire verrijking en machtscontrole van de massa.

Dit is vanuit spiritueel standpunt, anderen zien er de Hand van God in of de vervulling van profetieën..het komt echter op hetzelfde neer behalve..... de uitkomst: geen doemscenario maar een scenario dat de mensheid zelf bepaalt door de keuzen die wij maken en elk radertje in dit collectieve energie-netwerk is van belang==>elk mens...streven naar een energie in harmonie, evenwichtigheid en balans in je eigen leven/energie waardoor je je omgeving positief beïnvloedt zoals de rimpelingen van een steen die je in het water gooit, zo verspreidt energie zich en zal de wereld ook overeenkomstig veranderen: door wat je uitstraalt aan energie wordt versterkt, positief of negatief, aan ons is de keuze voor onze toekomst.

Jan Gerhard Dam op 21-01-2019 22:26

Wat is het effect van de Franse en Engelse en Amerikaanse diepe kernbomontploffingen in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw geweest op het huidige klimaat,en op de stand van de aardas.Als we mooi weer hadden en er was een ontploffing veranderde het weer en bleef het een zomer lang slecht.Zijn deze testen misschien van invloed,en waardoor zijn ze toen abrupt gestopt,en is het daarna langzaam hersteld naar normale zomers?Er moet toen iets gebeurd zijn wat niet voorzien was,afgezien van de stollen waar over 1000 jaar nog geen mens wonen kan.Gegroet,wakkere mensen,ik hoor van jullie

Velo. op 24-01-2019 19:45

In het verleden zijn meermaals wetenschappers door vakbroeders doodgezwegen of zelfs verketterd. Ik vermoed dat Henrik Svensmark dit lot ook beschoren is.

Zijn boek Kosmisch klimaat verklaart exact de rol van de zon in "onze" klimaatverandering in samenhang met het magnetisch veld van de aarde. In alle artikelen over klimaarverandering ben ik nog nooit een verwijzing naar het boek tegengekomen.

Lees het en je bent weer helemaal bij!.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl