HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

‘Sluitend bewijs dat MH-17 opzettelijk door Oekraïne werd neergehaald’

‘Onomstotelijke bewijs van Oekraïnes schuld staat in het onderzoeksrapport van het door Nederland geleide Joint Investigation Team’

 
Deel van het wrak van vlucht MH-17. Eric Zuesse: ‘De 298 MH-17 slachtoffers op 17 juli 2014 werden vermoord door Barack Obama, via zijn agenten zoals Victoria Nuland, die Obama’s Oekraïne (illegale CIA-) operatie runde.’ (Afbeelding: Getty Images (2)).

‘Dit is bewijs dat absoluut aantoont dat het officiële, door Nederland geleide onderzoek naar de (MH-17) zaak een opzettelijke en totale fraude is,’ schrijft analist Eric Zuesse voor The Strategic Culture Foundation. In een uitgebreid artikel zet hij het volgens hem ‘door beide partijen geaccepteerde bewijs’ op een rij waaruit onomstotelijk blijkt dat niet Rusland, maar Oekraïne op 17 juli 2014 vlucht MH-17 van Amsterdam naar Maleisië heeft neergeschoten met de bedoeling om de Russen de schuld te geven. ‘Deze massamoord werd uitgevoerd wegens de extreme obsessie van één leider. Het moest voor hem gewoon gebeuren, en precies op dat moment.’

 

Zuesse kwam tot zijn besluit omdat ‘geen rechtbank dit overweldigende en onweerlegbare bewijs over de MH-17 moorden, dat nog steeds wordt verborgen voor het publiek in de VS en zijn geallieerden, wil aannemen.’

Juist mede op basis van dezelfde bewijzen die in het op 24 mei 2018 gepubliceerde onderzoeksrapport staan heeft Rusland ‘tot in de kleinste details de conclusies van dat rapport weerlegd, en de feitelijke en onweerlegbare schuld van Oekraïne aan deze massamoord bewezen. Dit bewijs van het bedrog van het Nederlandse team (JIT) voert een groot deel van het onderzoek naar diens uiteindelijke conclusie omtrent de persoon die eiste dat Oekraïne deze misdaad zou plegen.’

‘Nederlandse regering mede financier staatsgreep’

‘Overigens heeft de Nederlandse regering gedeeltelijk de staatsgreep in februari 2014 gefinancierd, waarmee de regering van Oekraïne omver werd geworpen en een nieuw regime werd geïnstalleerd dat geallieerd is met de Amerikaanse regering en dat de MH17 heeft neergeschoten,’ vervolgt Zuesse. ‘De Nederlandse regering is in deze zaak waar het over oordeelt niet neutraal... De Nederlandse regering is in feite de grootste bijdrager aan het Oekraïense Hromadske TV, dat propaganda voerde om de inwoners van de Donbass regio –die voor 90% stemden op de democratisch gekozen, door Obama’s coup afgezette Oekraïense president- uit te roeien.’

Schuld Oekraïne blijkt uit JIT rapport

‘Dus Ruslands antwoord op 17 september 2018 gebruikte de eigen documentatie van dat door Nederland geleide team om de schuld die dat team aan Rusland gaf te weerleggen, en sluitend bewijs te presenteren dat Oekraïne schuldig is aan deze massamoord. De echte dader, Oekraïne, maakte dus deel uit van dit door Nederland geleide team.’

Zuesse denkt dat de meeste lezers ‘geschokt’ zullen zijn als ze het bewijs lezen, behalve dan degenen van enkele weblogs zoals deze, waarop dat bewijs al vaker werd besproken. Nogmaals: dit onomstotelijke bewijs van Oekraïnes schuld is in het (JIT) onderzoeksrapport terug te vinden en wordt dus door het team zelf bevestigd. Dat was dan ook de reden waarom Ruslands reactie op het rapport compleet werd genegeerd in het Westen, en het team nog altijd weigert om op de Russische presentatie te reageren.

Desinformatie en leugens basis voor sancties tegen Rusland

Het enige wat de media in Europa en Amerika hierover schreven was dat de Russen verklaarden dat het zogenaamde bewijs tegen hen was gemanipuleerd. Sommige media, ook in Nederland, noemden dit onmiddellijk Russische ‘desinformatie’, maar ‘het waren juist ‘de Westerse media wier ‘nieuws’berichten vrijwel geheel uit misleiding en desinformatie bestonden, zoals u hieronder zelf kunt constateren,’ betoogt Zuesse. ‘De Westerse media stoppen het historische feit dat het vliegtuig door de Oekraïense regering werd neergeschoten en het Westen hier over blijft liegen, nog steeds in de doofpot.’

Deze leugens waren en zijn echter wel de basis van de sancties tegen Rusland. ‘Daarom is het voor de leugenaars cruciaal om hun leugens te verbergen. Dit is de reden waarom Ruslands overweldigend gedetailleerde presentatie op 17 september vrijwel werd genegeerd. Dit bewijs toont namelijk aan dat deze sancties zelf niets dan het bedriegen van het publiek en de nog altijd aanhoudende misdaden tegen Rusland zijn.’

Bedenk bij de nu volgende feiten dat Maleisië, het land van Malaysia Airlines, pas tot het JIT werd toegelaten nadat het na lang aarzelen akkoord ging met een veto van Oekraïne over alle (nog te publiceren!) onderzoeksresultaten. Of Maleisië ook enige rol in dit onderzoek mocht vervullen is echter onduidelijk.

BUK raket verliet na aanschaf in 1986 nooit Oekraïne

Het JIT schreef op 24 mei 2018 in de laatste ‘Update van het strafrechtelijke onderzoek naar de MH17 ramp’ dat het team ‘ervan overtuigd is dat de BUK-TELAR (raket) die werd gebruikt om MH17 neer te halen afkomstig is van de 53e Luchtafweerraket Brigade, een eenheid van het Russische leger afkomstig uit Kursk in de Russische Federatie.’

De specifieke karakteristieken of ‘vingerafdruk’ van de gebruikte BUK raket (van het type 9M38) zouden er volgens het JIT op wijzen dat deze enkel door de 53e brigade zou kunnen zijn afgevuurd, vanuit ‘door pro-Russische separatisten gecontroleerd gebied’, waarna het lanceersysteem weer naar Rusland zou zijn teruggebracht. Australië en Nederland stelden op basis van dit rapport vrijwel onmiddellijk Rusland wettelijk aansprakelijk.

Vier maanden later (op 17 september) kwam de reactie van het Russische ministerie van Defensie. In die tijd had Rusland de gepresenteerde serienummers, 8868720 en 1318869032, en het typenummer 9m38, getraceerd, en ontdekt dat zowel de lanceerinstelling als de raket zelf in 1986 door Oekraïne van Rusland waren gekocht en sindsdien constant in Oekraïne zijn gebleven. Met andere woorden: als het bewijs dat het JIT gepresenteerd heeft authentiek is, dan wordt Oekraïne daarmee direct veroordeeld. ‘Dit is een bewijsmatig schaakmak tegen de Oekraïense kant,’ zo concludeert Zuesse.

Info zwarte dozen wordt nog steeds geheim gehouden

In 2014 vroeg Elsevier met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuurd informatie op over de ‘geheime deal’ die was gesloten met Oekraïne, dat dus veto recht had gekregen over de conclusies van de uitkomst van het nog te verrichten onderzoek en zodoende de cruciale informatie van de zwarte doos van het rampvliegtuig geheim kon houden. De Nederlandse regering weigerde echter Elsevier deze informatie te geven, en brak daarmee zijn eigen wet.

Vanwege het Oekraïense veto stond er nauwelijks bruikbare info in het officiële aparte rapport over de zwarte dozen. Ook Amerikaanse satellietbeelden en radarbeelden van de Oekraïense luchtverkeersleiding zijn nooit vrijgegeven voor het publiek, net als diverse andere bronnen waarmee de officiële lezing geverifieerd zou kunnen worden. ‘Een brutale trap na tegen de families van de 298 slachtoffers,’ vindt Zuesse.

Desondanks kwam er nog genoeg aanvullend bewijs boven tafel, bijvoorbeeld door het onafhankelijke onderzoek van de gepensioneerde Lufthansa piloot Peter Haisenko, die tot de conclusie kwam dat Oekraïense gevechtsvliegtuigen de Maleisische Boeing hadden neergeschoten. Zo verklaarden diverse ooggetuigen –bewoners in het rampgebied- op TV een of twee gevechtsvliegtuigen te hebben zien opstijgen, waarna de Boeing vervolgens naar beneden stortte. Haisenko sloot niet uit dat er gelijktijdig een BUK raket was afgevuurd, maar stelde wel dat tenminste één Oekraïens gevechtsvliegtuig bij de aanslag betrokken is geweest.

Media en politiek negeren dat bedrog JIT is aangetoond

De Westerse politiek en media hebben ‘volledig genegeerd dat Rusland het bedrog van de JIT presentatie op 24 mei 2018 heeft blootgelegd,’ vervolgt Zuesse. Daarmee werd ook ‘het sluitende bewijs dat in de JIT presentatie werd gegeven en waar Rusland op wees, compleet genegeerd. Daarom kan er geen enkele twijfel meer zijn over het doelbewuste en nog steeds doorgaande Westerse bedrog aangaande de MH-17 zaak.’

Nog iets wat geheel genegeerd wordt is de vraag waarom de Oekraïense luchtverkeersleiding het toestel naar het conflictgebied heeft geleid, terwijl Oekraïense gevechtsvliegtuigen daar regelmatig bombardementen uitvoerden. De piloot van MH-17 had als enige van alle overvliegende toestellen direct opdracht gekregen van de geplande koers af te wijken. Dit was buitengewoon abnormaal, zeker gezien de gevaarlijke omstandigheden in het luchtruim aldaar.

Tal van ooggetuigen zagen Oekraïense vliegtuigen

En wat te denken van het BBC Russia verslag op 23 juli 2014, zes dagen na de ramp, waarin enkele Oekraïense ooggetuigen werden aangehaald die inderdaad een gevechtsvliegtuig achter of onder MH17 hadden zien vliegen. Dit BBC verslag werd zonder enige uitleg snel weer offline gehaald, maar niet voordat het door onder andere Global Research kon worden gesaved, dat het later alsnog publiceerde.

De BBC interviews met de ooggetuigen werden verricht door verslaggever Olga Ivshina. Twee inwoners beschreven gelijktijdig wat ze hadden gezien: ‘Er was nog een vliegtuig,’ waarna de andere aanvulde: ‘een militaire, ernaast (= naast MH17). Iedereen zag het, het vloog onder het passagiersvliegtuig.’ Hier is de tweede versie van de video, die nog steeds op YouTube is te zien. Het vermoedelijk per ongeluk online gezette originele BBC verslag bevestigde dus alle conclusies van Haisenko, maar werd juist om die reden dus nooit meer officieel gepubliceerd.

Dat gold ook voor de gehele Westerse nieuws propaganda media, die de herpublicaties met deze getuigenverklaringen op YouTube en andere onafhankelijke nieuwskanalen geen blik waardig gunden omdat het niet overeenkomt met de officiële variant dat pro-Russische separatisten per ongeluk een BUK raket op de Boeing hadden afgeschoten omdat ze dachten dat het een militair toestel was. Later werd het standpunt van het JIT zelfs nog extremer; nu wordt beweerd dat het een rechtstreekse Russische aanval op het vliegtuig was.

Dom Westers publiek gaf geen moer om etnische zuiveringen

Waarom stelde de ‘internationale gemeenschap’ dan toch sancties in tegen Rusland, terwijl uit alles blijkt dat Oekraïne volledig schuldig is aan de ramp? ‘De hele Westerse propaganda positie was bedoeld voor een louter dom –zo niet psychopathisch- publiek dat geen moer gaf om de (Oekraïense) etnische zuiveringen (door middel van door Kiev toegegeven bombardementen op de Russisch sprekende bevolking), maar enkel om ‘Westerse’ slachtoffers,’ aldus een boze Zuesse.

‘Het basisverhaal van het Westen slaat zonder de erkenning dat ze deze etnische zuiveringen financierden nergens op. Die waren bedoeld om het zuidoosten van Oekraïne op te schonen. Eventuele Russische steun aan de separatisten was daarom enkel defensief van aard was, niet offensief. En toch krijgt Rusland de schuld van het neerstorten van dit vliegtuig? Ook al heeft de Oekraïense luchtverkeersleiding de piloot daar naartoe gestuurd?’

Officiële MH-17 verklaring is ‘belachelijk’

‘Het verhaaltje over het schuldige Rusland is van begin tot eind vals en ontkracht (in ieder geval vanaf 17 september). Maar de Westerse ‘nieuws’media, de zogenaamd ‘vrije’ pers, blijven nog steeds de leugens verkondigen. Lees zelf hoe totaal belachelijk het feitelijk is. Iedereen in het leger met gezond verstand had van meet af aan moeten weten dat de BUK ‘verklaring’ flauwekul is.’

Op 22 oktober 2014 werd de Russische documentaire ‘MH17:The Untold Story’ uitgezonden. Daarin waren onder andere diverse BUK lanceringen te zien. Hierdoor kon iedereen de conclusie trekken dat het simpelweg onmogelijk is aanvankelijk helemaal niemand kon worden gevonden die de lancering had gezien of gehoord – geen rookspoor (dat minstens 15 km lang moet zijn geweest), geen lawaai, helemaal niets. Een BUK lancering moet zeker tijdens de kalme weersomstandigheden op die dag op minstens 20 kilometer afstand door duizenden mensen gehoord en gezien zijn. Maar: helemaal niemand (pas véél later werden er alsnog ‘getuigen’ opgetrommeld). Daarentegen zijn er wèl onmiddellijk tal van getuigen die één of meer Oekraïense gevechtsvliegtuigen hebben gezien.

Zuesse beschreef in eerdere artikelen zoals ‘Systematically Reconstructing the Shoot-Down of the Malaysian Airliner: The Guilt is Clear and Damning’ uitgebreid hoe de Boeing werd neergehaald, en ook waarom: ‘Om de EU zover te krijgen mee te gaan met hardere sancties tegen Rusland. Obama slaagde daar via het regime dat hij via de coup in 2014 had geïnstalleerd in. Het was dan ook Obama, en zeker niet Putin –en Rusland in het geheel niet, zelfs al zou er wel een BUK bij betrokken zijn geweest- die de sleutelfiguur achter alles was. De 298 MH-17 slachtoffers op 17 juli 2014 werden vermoord door Barack Obama, via zijn agenten zoals Victoria Nuland, die Obama’s Oekraïne (illegale CIA-) operatie runde.’

In Amerika en Europa wordt propaganda ‘nieuws’ genoemd

In zowel Amerika als Europa ‘wordt propaganda ‘nieuws’ genoemd, terwijl authentiek nieuws dat niet overeenkomt met de voorgekookte uitleg van het regime totaal wordt onderdrukt. Het schandaal omvat dan ook niet enkel Obama en niet enkel Oekraïne; ook de propaganda-organen, en tot op zekere hoogte ook hun publiek dat op deze leugenachtige media is geabonneerd (of er blindelings op vertrouwt), zijn erbij betrokken.’

‘De Westerse regeringen en hun ‘nieuws’media behandelen hun burgers, hun eigen publiek, niet als echte burgers, maar als idioten. Ze behandelen hen als objecten in plaats van burgers. Dit is geen authentieke democratie, maar neo-feodalisme, feitelijk fascisme.’

‘Psychopaat Obama liet bloederige coup plegen’

‘De complete BUK ‘verklaring’ (het idee dat alleen een BUK verantwoordelijk was voor de ramp) is enkel voor idioten. Iedereen in de officiële kringen en de pers die dit rondstrooit is net zo fake als het belachelijke verhaaltje zelf. Om het na al het gepresenteerde bewijs toch te geloven moet je wel een gewillige slaaf van psychopaten zijn.’

‘In dit geval was die psychopaat Obama, die niet alleen een bloederige coup liet plegen tegen een democratisch gekozen president, maar ook de obsessie had om de EU zijn sancties tegen Rusland te laten accepteren omdat de bevolking van de Krim (waar 75% op die afgezette president had gestemd) er (bijna unaniem) voor koos om weer deel uit te maken van Rusland. De massamoord op 17 juli 2014 werd opgezet om Rusland de schuld te geven en was Obama’s truc om hem zijn zin te geven.’

‘Ze liegen dat ze barsten, maar hun politieke basis gelooft hen’

Alhoewel dit artikel veel te lang zou worden als alle bewijzen op een rijtje zouden worden gezet (zie links onderaan), kan zonder enige twijfel worden gesteld dat de officiële MH-17 verklaring puur bedrog is, en het bewijs dat Oekraïne aanleverde niet het Kremlin, maar het regime in Kiev veroordeelt. ‘Nu weten we waarom de Westerse regeringen de data van de zwarte doos hebben verborgen voor het publiek, alsmede ook het andere bewijs dat ze weigeren te publiceren. Hun doel is het publiek te bedriegen in plaats van te informeren. Ze liegen dat ze barsten, maar noemen dat wellicht ’patriottisme’, zoals verraders dat doorgaans doen. En hun gelovigen bestaan uit hun politieke basis.’

‘Helaas wordt iedereen die zich om de tuin laat leiden hun werktuig, en de rest hun slachtoffers – hulpeloos om de tirannen te verwijderen (laat staan te vervangen) die het leven voor iedereen slecht maken, behalve voor henzelf en hun collega’s, de insiders aan de absolute top.’

‘Obama had iets dramatisch nodig’

MH-17 was voor de EU de aanleiding om de aanvankelijke terughoudendheid bij het opleggen van sancties tegen Rusland –die Europa veel erger schaadden dan de VS- op te geven. ‘Obama had iets dramatisch nodig om de volle medewerking van de EU te krijgen. Tenslotte was het Obama die in ieder geval in 2011 zijn operatie begon om Oekraïne over te nemen... Enkel Oekraïne had de macht om hem die Europese medewerking te geven, en Oekraïne deed dat ook. Dit was essentieel om later EU lid te kunnen worden en daarna ook NAVO lid – de volgende stap in het plan van de Bilderbergers.’

Ondertussen functioneert de EU al jaren als trouwe vazal van Amerika tegen Rusland. Op 22 december 2018 werden de sancties nog eens verlengd. ‘De EU steunt en neemt deel aan de leugens van het Amerikaanse regime... Deze misdaden en leugens begonnen als die van Obama, maar gingen door onder zijn opvolger Trump, en zijn al die tijd ook de misdaden van de EU geweest omdat die deze sancties en leugens niet heeft veroordeeld, maar er juist aan meewerkt. Daarom deelt de EU indirect in de schuldigheid van de Amerikaanse regering bij de massamoord op 17 juli 2014.’

‘Niet Putin, maar Obama zou moeten worden aangeklaagd door nabestaanden’

Het zijn daarom niet Putin en Rusland, maar juist de Oekraïense president Poroshenko en oud president Barack Obama die door de nabestaanden van de MH-17 ramp zouden moeten worden aangeklaagd. ‘Maar ook de Nederlandse regering,’ vindt Zuesse, ‘omdat die heeft samengespannen met de VS in dit frauduleuze ‘onderzoek’ dat op voorhand de schuld aan Rusland gaf. Dat besloot Nederland op 8 augustus 2014 met het geheime vierpartijen akkoord (waar Maleisië zich later bij aansloot), waarmee Oekraïne veto recht werd gegeven over de uitkomst van het nog te verrichten onderzoek.’

‘Zullen de slachtoffers en hun families nu onmiddellijk alle mogelijke gerechtelijke stappen ondernemen tegen alle leden van het JIT, voor hun doofpot affaire, en tegen de raddraaiers in de VS die deze massamoord eisten, en tegen de daders in Oekraïne, die er uiteindelijk het bevel voor gaven en het uitvoerden?’ vraagt Zuesse zich af. ‘Misschien krijgen ze het zelfs voor elkaar dat Barack Obama zijn 2009 Nobelprijs voor de Vrede terug moet geven.’

Of zal het onderzoek zich op de achtergrond nog jaren aanslepen, om uiteindelijk toch weer Rusland de schuld te kunnen blijven geven? Of juist om de hele ramp in de vergetelheid te laten verdwijnen?

‘MH-17 passagiers slachtoffers van Amerika, EU en Oekraïne’

‘De 298 moordslachtoffers zijn niet enkel de slachtoffers van het Amerikaanse regime, maar plaatsvervangend ook van de EU, en niet –totaal niet- van Rusland. Rusland was juist het echte doelwit van de mogelijke Oekraïense BUK raket, en van de Oekraïense gevechtsvliegtuigen die MH-17 neerschoten. De MH-17 slachtoffers waren enkel ‘bijkomende schade’ in de al tientallen jaren aan de gang zijnde geheime Amerikaanse oorlog tegen Rusland. Zo houdt Amerika zich tegenwoordig staande in de wereld: door zeer vuil spel te spelen en daarmee weg te komen, met de hulp van zijn bondgenoten, die de wreedheden van de VS goedkeuren en eraan meedoen.’

‘Welke grote nieuws-media in het Westen zullen over deze hard gedocumenteerde feiten berichten?’ besluit de analist. ‘Is het niet de hoogste tijd dat ze dit eindelijk eens gaan doen? Of hebben ze geen enkel eergevoel meer?’

 

Xander

(1) The Strategic Culture Foundation via Zero Hedge
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)


Zie ook o.a.:

27-11: Gelekte documenten bewijzen Westerse psy-op informatie oorlog tegen Rusland

29-10: Hoge officials Rusland en China zeggen zich voor te bereiden op oorlog (/ Westerse media dankzij hun misleidende propaganda volop medeplichtig als straks WO-3 uitbreekt)
24-11: ‘Zaak Julian Assange toont aan dat waarheid en rechtvaardigheid zijn verdwenen in het Westen’
26-10: Westerse propaganda oorlog omvat heksenjacht op Russen en onbewezen trollenfabriek

24-05: Absurd en gevaarlijk: Geen flintertje hard bewijs, maar Rusland krijgt weer schuld van MH-17 (Nederland dreigt grote rol te gaan spelen bij veroorzaken geplande NAVO oorlog tegen Rusland)

25-03: Valse beschuldigingen en vrij spel voor bepaalde daders kenmerken morele failliet Westen (/ Geen bewijs, maar ‘de Russen’ krijgen automatisch de schuld)
16-02: Zijlstra weg, maar Nederland gaat door met gevaarlijke Russofobie en oorlogshitserij

2017:
09-12: ‘Westen door propaganda media slaapwandelend naar Armageddon gestuurd’ (/ ‘Valse beschuldigingen tegen Rusland hebben Kremlin overtuigd dat Amerika militaire aanval voorbereidt’)

2016:
28-09: Russen krijgen inderdaad valselijk de schuld van neerschieten MH-17 (/ JIT volgt dictaat uit Washington en werkt volop mee aan toekomstige militaire confrontatie met Rusland)

31-05: Nog meer bewijs dat vlucht MH-17 werd neergeschoten door leger Oekraïne

2015:
31-03: Persbureau Reuters betrapt op vervalsen getuigenis neerhalen MH17
13-03: MH17: Media presenteren opnieuw vals bewijs om Russen de schuld te geven
09-03: ‘Sluitend bewijs dat vlucht MH17 werd neergeschoten door Oekraïense jager’

2014:

20-10: BND blijkt helemaal geen bewijs te hebben voor neerschieten MH-17
11-10: MH17: Duitse regering erkent indirect dat Oekraïne schuldig kan zijn
09-09: Eerste conclusies onderzoek MH17 duiden op schuld Oekraïne, niet Rusland
07-08: Meer bewijs dat vlucht MH17 werd neergehaald door luchtmacht Oekraïne (/ Canadese OVSE-waarnemer bevestigt kogelgaten in wrakstukken)
31-07: Piloot: Cockpit Boeing werd met boordkanon jachtvliegtuig beschoten
29-07: Financial Times: Rusland rekent op oorlog in Europa
26-07: Crisis Oekraïne: Backup-plan globalisten naar Derde Wereldoorlog
24-07: Westen verdraait interview separatistenleider; Kiev houdt gesprekken met piloten achter
23-07: CIA gaat mogelijk Oekraïense ‘deserteur’ schuld geven van vliegramp
22-07: Videobewijs van Russische betrokkenheid neerschieten Boeing ontkracht
20-07: ‘Spaanse luchtverkeersleider in Oekraïne zag twee jachtvliegtuigen bij Boeing’
20-07: Geheime dienst Oekraïne neemt gesprekken met piloten MH-17 in beslag
18-07: Ooggetuigen: Maleisische Boeing neergeschoten door straaljager 

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning, antisemitisme of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten. Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Inhoudelijke geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er zijn hier geblockte posters die onder uw naam proberen te posten

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammers kunnen wel uw naam gebruiken maar hebben geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod. 

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31) verder te praten.
Reacties

lies op 02-01-2019 22:04

Dat de Amerikanen vuilakken en moordenaars  zijn van onschuldigge burgers wisten we al lang . Nu is het wachten tot dat mensen dat ook gaan in zien. Vrees wel , dat dit wel eens lang kan gaan duren 

Piet Pepper op 02-01-2019 22:25

Helaas een top artikel Sander.

Ben er wel zeker van dat de feitencheckers weer zeggen dat het nep nieuws is dat ik verspreid via fb.maar blijf dat dan toch maar doen schaapjes moeten toch wel een keer wakker worden.Kunnen ze achteraf wel zeggen we hebben het niet geweten.Maar Wel gelezen dus.

ohje op 02-01-2019 22:43

Mijn therorie was altijd Dat timerdans en oekraine het fligtuig erna toe stuurden voorafgaande twee fligtuigen die de rebellen provoceerden .

De rebellen lanceerden dan de rakket zonder in de gaten te hebben dat het mh17 was.

Ze herkenden te laat  wat er gebeurde en hadden er gelijk spijt van.

Bandopname bestond hierover.

Obama herkende ik niet in dit spelletje maar russland moet en zou de schuld krijgen onwille de op gang gebrachte coup door guy

Peter op 02-01-2019 22:59

Het is van een zelfde ongelofelijke schofterigheid als al de andere oorlogen.

Ik begin steeds meer een schaamte gevoel  te krijgen, door het feit dat in dat zg. vrije westen zeer grote criminele organisaties ( regeringen) ons de les proberen te lezen. Irak is gesloopt, Servië kwam voor zijn eigen volk op, dat mag niet gebeuren, en maar doordrammen met al die vluchtelingen,  het klimaat,  wie gelooft dit allemaal nog. Heel Europa zou eigenlijk Knal geel moeten zien van de hesjes weg met  die lui,  ieder land voor zich,  en de EEG voor  ons allen.

Rom op 02-01-2019 23:18

Wie het gereconsrueerde wrak goed bekijkt,ziet duidelijk dat met boordvuur kanon op cockpit geschoten is!

emile op 02-01-2019 23:34

We hebben nooit enig bewijs gezien, er waren hoe vreemd ook geen radarbeelden, geen zwarte doos, geen verklaring voor de afwijkende vluchtroute, etc... Het lijkt wel op het fotorolletje van Srebrenica dat ze per ongeluk verkeerd ontwikkeld hadden in de doca. Ze komen er altijd mee weg met hulp van de NOS. De MSM moeten een keer iets doen om weer geloofwaardig te worden. En Ruttes geloofwaardigheid.... Ach het wordt tijd voor hem voor een hoge functie in de EU, is hij onschendbaar voor een mogelijke beerput die volgt

@Piet Pepper: Mijn feitencheckers in mijn omgeving zijn nu overtuigd aan het raken, ze worden nu namelijk zelf geraakt door de stijgende (energie)prijzen, de dalende beurzen en de noodzaak om het hele huis gasvrij te moeten maken.

Jan met de Pet op 03-01-2019 01:03

Staan die documenten en gegevens van het JIT ook ergens online? Anders zou het wellicht een idee zijn om ze hier eens te (laten) posten?

AEO op 03-01-2019 01:13

Kort na het neerhalen van vlucht MH17 is er op Youtube een korte video te zien geweest, waarin een passagiersvliegtuig te zien was, dat in een rechte lijn vloog met een brandende rechter motor. Er kwamen meters lange vlammen uit met zwarte rook. Iets verder in deze video lieten ze het brandende wrak op de grond zien. Toen ik deze video aan iemand wilde laten zien was het al verwijderd en niet meer terug te vinden. Ik geloof dat verhaal over die raket dus niet.

Joy op 03-01-2019 01:28

Ik heb gewoon het gevoel dat al die landen die keer op keer worden genoemd, express op elkaar uitspelen zodat de mensheid ook verschillende landen de schuld gaan geven, en hierdoor nog meer verdeeldheid creëert(?)

Wat moeten we nu nog geloven, de tv zenders, radio zenders, onze nutteloze overheid, anonymous, Q, ???

Marnix op 03-01-2019 05:18

Veebaast mij niet dat Nederland erbij betrokken is. Dit is een zeer vies, sneaky corrupt schijnheilig land. 

flok op 03-01-2019 05:36

Iemand (ik weet zijn naam niet meer) legde uit dat als er een aanslag wordt gepleegd je eenvoudig de dader kunt herkennen, door te bedenken wie er baat heeft bij die aanslag. Rusland had geen enkel belang, maar het westen had alle belang. Mooi dat dit bewijs zo duidelijk wordt geleverd.

Daphnee op 03-01-2019 06:26

Europese regeringen met de USA als scheidsrechter en Engeland / Frankrijk als grensrechters vergelijk ik de laatste jaren met het nazisme regime uit de jaren 30-40. De westerse wereld, met name Europa is inmiddels vergelijkbaar met de ,concentratie kampen‘ uit die tijd. 

Uiteidelijk komt de waarheid altijd op tafel.... altijd !  Jammer genoeg heeft Nederland er zelf voor gekozen dat dit kabinet dit bedrog faciliteert....

Tom Hendrix op 03-01-2019 07:19

Geheel eens met het artikel.

Henk op 03-01-2019 09:39

"De 298 MH-17 slachtoffers op 17 juli 2014 werden vermoord door Barack Obama" " Obama liet bloederige coup plegen""De complete BUK ‘verklaring’ (het idee dat alleen een BUK verantwoordelijk was voor de ramp) is enkel voor idioten. Iedereen in de officiële kringen en de pers die dit rondstrooit is net zo fake als het belachelijke verhaaltje zelf. Om het na al het gepresenteerde bewijs toch te geloven moet je wel een gewillige slaaf van psychopaten zijn."Heftige taal die zichzelf lijkt te overschreeuwen. Waarom zijn mensen die een andere mening hebben idioten of slaven van psychopaten? Ikzelf zou voorzichtiger zijn met het aanhalen van dit soort beschuldigingen.  

kim op 03-01-2019 10:34

Tijdens de oorlog in Joegoslavië ging mijn vliegtuig van tien naar elf kilometer hoogte en vloog om dat land heen.

Doggy945 op 03-01-2019 12:35

How the Malaysian Airlines MH17 Boeing Was Shot Down. Examination of the Wreckage

https://www.globalresearch.ca/how-the-malaysian-airlines-mh17-boeing-was-shot-down-examination-of-the-wreckage/5435094

Kijk naar de kogelgaten in het lichaam van één van de piloten. Dat zegt alles.

Cale op 03-01-2019 12:38

Er bestaat een andere theorie over de manier waarop MH17 nergehaald zou zijn. Namelijk door explosieven die in het vliegtuig geplaatst zouden zijn voor vertrek vanaf Schiphol. De Rus Yuri Antipov heeft samen met zijn team van technici, een 3 uur durende video samgesteld waarin hij met bewijzen komt, vooral gebaseerd op de explosies schade aangericht aan het vliegtuig in de cockpit en aan de vleugels. Veel gaten tonen aan dat de explosies van binnen naar buiten waren gericht. En dat de eerder waargenomen straaljagers wellicht werden gebruikt om die explosiven op afstrand te doen detoneren en om ¨de zaak af te maken¨. Niemand zal die 3 uur durende film gaan bekijken. Ik heb dit eerder doorgestuurd naar o.a. Max van de Berg die deze video verwerpt, waarom is mij nooit duidelijk geworden.  https://www.youtube.com/watch?v=6-CEd82fWl0

Cefas op 03-01-2019 13:01

@ Rom, Inderdaad, er zitten ronde kogelgaten linksachter de cockpit, die kunnen nooit van een exploderende raket zijn.De piloten hadden geen enkele kans en waren waarschijnlijk onmiddelijk dood.

Conradius op 03-01-2019 14:12

Ik heb vanaf het begin in 2014 het onderzoek van de gepensioneerde Lufthansa piloot Peter Haisenko gevolgt en vindt zijn conclusie, dat Oekraïense gevechtsvliegtuigen de Maleisische Boeing hebben neergeschoten heel geloofwaardig. Hij verklaart tot in detail hoe een BUK raket werkt en welke sporen het achterlaat, namelijk duizende kleine metaalstukjes in de vorm van een romeinse letter I. Deze sporen zijn niet in het wrak gevonden. Het wrak liet juist vele kogelgaten in het caliber (30mm) van een boordkanon van een jachtvliegtuig zien. De conclusie is dus simpel.  

rescue op 03-01-2019 14:14

Als men dan ook nog de bewijzen verzameld over Obama's betrokkenheid bij het opzetten van IS dan is zijn medeplichtigheid aan genocide voldoende om hem als moordenaar te kwalificeren in plaats van Noberlprijswinaar. Wat een beschamende vertoning.

Tom Hendrix op 03-01-2019 15:16

@rescue: 14.14. uur. Ik geloof ook dat Obama, daar toe in staat is geweest. Obama en de democraten maken onderdeel uit van; de "Deep State", en de NWO. 

Ad op 03-01-2019 17:53

AEO .......die vid met de brandende rechter motor zag ik ook en meerdere vid's die snel verdwenen waren. Vanaf de eerste melding ben ik alles gaan volgen en kwam tot de conclusie dat een SU25 van de Oekrainse luchtmacht de dader was. Ik maakte er een rapport over en plaatste dat op Face-Book. Het stond er niet lang.....

Saeftinghe op 03-01-2019 19:58

De stelling dat je als erste moet kijken naar wie welk belang heeft, zou van mij kunnen zijn.

Ikmheb direct na het neerstorten een tlevisie beeld (niet in nederland!!) gezien waar tussen de brokken een klein raketje lag, zonder explosieven.

Mijn mening: dat raketje doorboort de zachte aluminium vliegtuig wand, een klein gaatje, een krans met stalen staven er omheen  spreidt zich en maakt een veel groter gat.

Er waren slachtoffers die een zuurstof masker op hadden.

Die komen alleen naar beneden wanneer de druk wegvalt.

De inslag en uittredegaten waren duidelijk van RONDE kogels.

Een verkeersleider uit KIEV, die al eerder op internet publiceerde (Carlos) vroeg zich af waarom hij een vliegtuig om moest leiden en lager laten vliegen.

Om binnen het bereik van die beide SU 25 vliegtuigen te komen???   ik heb me laten vertellen dat die SU 25 voor grondaanvallen is en niet voldoende hoog kon komen.

Het bovenstaande artikel is totaal overeenkomstig met mijn mening.

VGer47 op 03-01-2019 21:14

Wat mij telkens weer verbaast is dat er nooit andacht wordt geschonken an het feit dat er op dat moment nog een ander vliegtuig in hetzelfde gebied was -  een russisch vliegtuig met bijna dezelfde kleuren als MH-17. Dat was het officiele vliegtuig van niemand minder dan Vladimir Putin, die op weg naar huis was na een buitenlands bezoek. Als er iemand was die de Amerikanen en Obama in het bijzonder, graag hadden zien neerstorten was het Putin wel! Mijn overtuiging is dan ook nog steeds dat het verkeerde vliegtuig geraakt werd, waar 298 onschuldige mensen het slachtoffer van werden!

Hoeder op 03-01-2019 22:22

Schokkend artikel, maar uiterst waarschijnlijk. Rusland had geen enkel belang bij deze moord.  Obama is voor zeker 1 miljoen doden verantwoordelijk tijdens zijn regeerperiode. Dit kan er dus wel bij. En zou Hillary aan de macht zijn gekomen, dan zaten we nu in WO lll. 

En wat te denken van de rol van Rutte, met zijn onderste steen boven? Hij past prima bij die andere zieke leiders in deze affaire.

vlokje op 04-01-2019 00:42

.....en de beerput staat nu nog maar op een kier, kun je nagaan als die open gaat.....mam, man, man stinken dokter

Hubo op 04-01-2019 04:41

Het lijkt me een heel aaanemelijk verhaal,maar het is natuurlijk wel duidelijk hoe daarop hier gereageerd zal worden.Het lijkt me overigens niet terecht Obama zo als de kwade genius aan te wijzen.Obama had gewoon weinig ervaring met buitenlandse politiek en was wat dat betreft gewoon een speelbal van diverse 'adviseurs' en diensten.

Lechaiem op 06-01-2019 17:08

Vergeet Rutts niet die ook meespeeld. 

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl