HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

25 deskundigen slaan alarm: Huidig klimaatbeleid veroorzaakt ondergang van Nederland

Teken Klimaat Manifest nu het nog (net) niet te laat is – ‘Klimaatwet kost ieder huishouden € 85.000,-, is regelrechte ramp en maakt van Nederland derde wereldland’ - ‘Gasuitstap dompelt ons in armoede en kou, er zullen doden vallen’

 
De molen als symbool van zowel de opkomst van Nederland (voorgrond) als onze naderende ondergang (achtergrond). (Afbeelding: Getty Images (2)). 

25 Nederlandse deskundigen, waaronder ere-doctor van de TU-Delft Kees le Pair, slaan alarm vanwege het klimaat- en energiebeleid van de kabinetten Rutte, dat volgens hen nu al onnoemelijk veel schade aanricht aan onze economie en de toekomst van onze (klein)kinderen in groot gevaar brengt. De groep experts heeft een Klimaat Manifest opgesteld dat iedereen kan ondertekenen. Daarmee wordt de overheid dringend oproepen om het roer om te gooien, want ‘de voorgestelde Klimaatwet leidt regelrecht naar een ramp... Handhaving ervan met de wet in de hand veroorzaakt een catastrofe van armoede, kou en honger. Economisch maakt het Nederland tot een derde wereldland.’ 

 

Wind, zon en biomassa zijn ‘bewezen ontoereikend’ om ons huidig welvaartsniveau ook maar enigszins overeind te houden. ‘Het begint met een enorme kapitaalvernietiging, gevolgd door onvoorstelbaar grote, door de burgers op te brengen investeringen die niets opleveren. Het gaat om honderden miljarden! Miljarden, die niet aan zorg, onderwijs en huisvesting besteed kunnen worden.’ 

‘Onvermijdelijke volksopstand zal te laat komen’ 

‘De gevolgen groeien geleidelijk over een periode van jaren, waardoor het verzet te laat op gang komt en de ramp niet meer te keren is. Prijzen van elektriciteit, gas enz. gaan stap voor stap omhoog. Ongemakken, zoals uitvallende stroom en watervoorziening zijn pas onverdraaglijk als ze steeds vaker voorkomen. Daarom kan de onvermijdelijk optredende weerstand nog een tijd met drogredenen onderdrukt worden.’ 

‘Energie is te belangrijk voor het nemen van zulke risico’s. Het heeft bij alles een onmisbare rol: voedselvoorziening, huizen, beton, transport, verwarming, verlichting, wegen en de hele industrie, de landbouw, veeteelt en visserij draait erop,’ aldus de deskundigen, die er in het manifest op wijzen dat de geleidelijke afbraak van de Nederlandse welvaart eerst de zwakkeren zal treffen, dus de ouderen, chronisch zieken en werklozen. Omdat energie onbetaalbaar wordt zullen zij over enkele jaren letterlijk in de kou komen te zitten en moeten verhongeren. 

Ons leven en welzijn in groot gevaar door klimaatverdrag Parijs 

‘De enige hoop op redding zijn leiders die het gevaar gaan zien en het roer radicaal om durven gooien. Er zijn andere mogelijkheden. De inzet daarvan hangt af van bestuurlijke wijsheid en doorzettingsvermogen.’ 

In de uitvoerige analyse van het Manifest worden de ‘onhaalbare doelstellingen’ van het klimaatverdrag van Parijs aangehaald, ‘die massa’s mensen het leven gaan kosten,’ met natuurlijk Nederland weer als haantje de voorste. Over 30 jaar moeten we volledig van gas, olie en kolen af zijn. ‘We tuimelen als een mythische groep lemmings met open ogen in de afgrond.... Ons leven en welzijn zijn echt in gevaar. Niet door de zeespiegelstijging en het CO2, ook niet doordat de fossiele brandstof opraakt. Het gevaar komt van de maatregelen die ons armoede, kou, honger en verdere ellende brengen. Het zal uitmonden in een volksopstand.’ 

De politici kunnen weliswaar besluiten om blindelings extreemlinkse ideologen te volgen in hun streven naar een zogenaamd volledig ‘groene’ en ‘duurzame’ samenleving, maar dat streven ‘is in strijd met de natuurwetten en technische mogelijkheden. Ze zijn zinloos, en bij handhaving volgen rampen.’ 

Teveel ‘deskundigen’ spinnen garen bij klimaatalarmisme 

‘Straks, wanneer we het koud krijgen, zullen we dus horen dat het mòet, omdat dit in de klimaatwet staat. De Eerste Kamer moet op dit moment nog akkoord gaan, maar daarvan verwacht ik geen redding. Die is net zo techledig (als de Tweede Kamer). Publiek en media moedigen de bazen aan. De aarde moet worden gered! (door hem 0,0005 graden Celsius minder warm te maken)’, en dat tegen de astronomische kosten van € 700 miljard tot € 1 biljoen voor alleen al Nederland. 

Veel te veel ‘deskundigen’ spinnen garen bij het klimaatalarmisme en zijn ‘als slagers die hun eigen vlees keuren. Een research baas in een groot kunststofbedrijf zei mij ooit: “Bij ons op het lab is er niemand die twijfelt aan jouw gelijk. Maar van ons zal niemand dat horen. Weet je wel hoeveel plastic er in zo’n molenwiek gaat?” Wanneer in een beweging als die van energie en klimaat honderden miljarden omgaan, zijn er nogal wat mensen die er belang bij hebben. Indien het bestuur bij hen komt om raad is de uitkomst voorspelbaar, al zijn ze professor, doctor of ingenieur.’ 

‘Gasuitstap dompelt ons in armoede, er zullen doden vallen’ 

De klimaatwet breekt de zekerheid en betaalbaarheid van onze energievoorziening, die letterlijk van cruciaal belang is voor ons bestaan en overleven, af. De gasuitstap is complete waanzin en kost ons € 500 miljard, en dat is nog exclusief de nieuwe energiecentrales die nodig zijn om de warmtepompen, die de burgers zelf moeten betalen, aan te drijven. Hier komt een naar € 150 miljard oplopende investering in compleet zinloze windmolens nog bij, waardoor de kosten van de klimaatwet per huishouden € 85.000,- zullen bedragen – en dat voor geen enkele bijdrage aan het klimaat. 

Alle Groningers een nieuw aardbevingsbestendig huis geven kost minder dan € 40 miljard. Bovendien is gas nog altijd één van de schoonste (en minst CO2 uitstotende) energiebronnen (nog los van het feit dat de link tussen door mensen veroorzaakte CO2 uitstoot (slechts 5% van het totaal) en klimaatverandering/opwarming buitengewoon twijfelachtig is, en de aarde volgens steeds meer astronomen en andere experts door veranderingen op de zon in een nieuwe (kleine) ijstijd terecht kan komen die mogelijk al begonnen is). 

 ‘De CO2 uitstootreductie door een gasuitstap op de termijn die in de klimaatwet is aangegeven is rampzalig. Die dompelt ons in armoede. Het tekort aan energie en de destabilisatie van de stroomvoorziening zullen het volk keer op keer in het donker en in de kou zetten, en er vallen doden.’ 

Dan hebben we ook nog zonnepanelen die middels subsidies neerkomen op ‘een gigantische overheveling van arm naar rijk’, en ‘net als windmolens goed zijn voor een rit in de sneltrein naar armoe, kou en honger zonder klimaatwinst. Voor het klimaat kan het beetje energiewinst dat ze misschien kunnen gaan leveren niet meer gevolg hebben dan een getal met zes nullen achter de komma in graden Celsius.’

Biomassa is zo mogelijk nog rampzaliger, want dat verstookt miljoenen vierkante kilometers bos en slokt kostbare landbouwgronden op die hard nodig zijn om de groeiende wereldbevolking te voeden. Kortom: het gebruikt van biomassa is een recept voor ongekend grote massa’s (honger)doden.

Onafwendbaar 

‘De kans dat de komende catastrofe afwendbaar is, is klein. De vrees voor klimaatverandering is wijd verbreid en het geloof dat de mens die veroorzaakt en er wat aan kan doen eveneens. Zoiets laat zich niet door feiten verdrijven. Die moeten eerst het eigen leven aantasten voor het besef daagt, dat er iets mis is met het geloof. M.a.w. kou en honger moeten eerst hun tol vergen voor dat verandert... De catastrofe is zo goed als onafwendbaar; hel rood Alarm.’  

Echte oplossingen die niet onze ondergang veroorzaken zijn voorhanden. Zo zijn de fossiele brandstoffen pas over zo’n 200 jaar op, meer dan voldoende tijd om nieuwe, echt duurzame en vrijwel oneindige energiebronnen te ontwikkelen (zoals kernfusie- en Thorium centrales). Tot die tijd moet onmiddellijk worden gestopt met ‘de CO2 onzin, dus met subsidie aan windmolens, zonnepanelen en biobrandstof.’ (1) 

Verkiezingen in zicht, slechts twee partijen met nuchter beleid 

De verkiezingen voor de Eerste Kamer en het Europese Parlement komen er weer aan. Er zijn op dit moment maar twee partijen die een nuchter, realistisch, betaalbaar en houdbaar klimaat- en energiebeleid voorstaan dat ons land niet compleet afbreekt en voor lange tijd letterlijk in duisternis stort, namelijk de PVV en het Forum voor Democratie. 

 

Xander 

(1) Clepair.net (/ Climategate.nl)
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik) 

Zie ook o.a.:

07-12: (/ Na VS breekt ook Brazilië met Marxistische klimaatagenda)
29-11: Topwetenschapper Dyson waarschuwt dat klimaatbeleid op ideologie is gebaseerd, niet op feiten (/ Groene klimaatideologie heeft alles weg van een nieuwe religie)
16-11: NASA satelliet ziet forse afkoeling, lijkt begin van nieuwe mini ijstijd
15-11: Klimaatwetenschappers geven enorme rekenfout Global Warming toe
09-10: IPCC wakkert klimaathysterie verder aan met angst zaaiend propaganda rapport (/ Met uitzondering van de EU trapt niemand meer in de CO2/opwarming hoax, dus moeten alleen de Europese burgers er fors voor gaan betalen)
03-09: Zonne minimum eerder begonnen, experts waarschuwen voor langdurige afkoeling Aarde
01-06: Petitie tegen gasvrij maken Nederland vanwege enorme kosten die burgers moeten betalen (/ Miljoenen Nederlanders dankzij GroenLinks, milieulobby en ‘duurzaam’ bedrijfsleven in armoede gestort – Ook huurders worden opgezadeld met CO2-klimaatproof maken woningen, wat ruim € 100 miljard gaat kosten) 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt dan verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwarte letters op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning, antisemitisme of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal, persoonlijke aanvallen of uitschelden kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.Het beheer kan er ook voor kiezen uw posting aan te passen. 
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten. Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.Indien u zich daar niet aan houdt bent u niet meer welkom op de XN forums.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands.
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Inhoudelijke geloofsdiscussies op het Geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Wees bedachtzaam en let op uw woordkeuze en formulering in uw postings, wat u op het internet plaatst blijft daar staan. Post niet onder uw eigen naam maar gebruik een nicknaam.

Allen: Er zijn hier geblockte posters die onder uw naam proberen te posten

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammers kunnen wel uw naam gebruiken maar hebben geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod. 

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   Ik Geloof..(Geloofsforum 31)  verder te praten.

Reacties

Pagina12
Gea4 op 19-01-2019 15:33

Van het klimaat kan ik niet eten !!

Ik bedoel, je scheidt je afval, probeert het energieverbruik en waterverbruik te temperen. Okay, de spouw isoleren of de vloer van onderen isoleren. Dat zijn dingen die wel behoorlijk belangrijk zijn. Maar dan : je krijgt t advies dat je ramen moeten vervangen worden voor HR*** glas. Zo kun je wel bezig blijven !!!   En een warmtepomp ?!   Daar moet je de ruimte voor hebben, aanpassingen laten aanbrengen en geld voor hebben !!   Een elktrische auto ?  Zeg nu zelf : het is toch normaal dat de gewone burger met zijn gemiddelde inkomen, geen geld op de plank heeft liggen voor een warmtepomp of elektrische auto..... !!!!

Ik ken iemand die een eigen huis heeft, maar na 25 jr werken via de WW in de Bijstand is gekomen, dus  ... krediet op haar eiegn woning heeft moeten nemen. Nu kost een vloer isoleren bv 1400,- Dat geld heeft ze niet !!  Laat staan voor de rest !!  Moet je dan je huis maar verkopen ??!! Dan moet je op een gegeven moment in een huurhuis : maar die zijn er niet voldoende...! De overheid kan je niet verplichten om van het gas af te gaan (daarvoor moet je nl de Grondwet veranderen). Maar toch allerlei zaken duurder maken (benzine, gas, WOZ, zorgpremie, het water, btw van 6 naar 9), autoverzekering enz enz). Ik vind het zowat chantage.

Ik heb zelf wel zonnepanelen en een pellet kachel (Nordic Fire, van Ravaelli) en denk er over om eea beter te isoleren. Maar ook ik kan niet alles betalen. ben 57 jr en vroeger een goede baan gehad. Op dit moment verdien ik de helft minder dan destijds. En wat denk je van de banen van tegenwoordig ? vroeger had je veel vaker een baan voor onbepaalde tijd, hedendaags is dat heel onzeker, vaker een flexibel contract.

t zal wel net zo gaan als de Brexit  : een hoop gepraat, dure vergaderingen van de Bobo's, uitstel, uitstel. 2030 gaan we niet halen..!  Wat denken jullie ??

Bollie op 20-01-2019 09:14

Ik heb ook zonnepanelen liggen en deze produceren op een zonnige zomerdag 18 KWh. Niet slecht toch? De zonnepanelen worden steeds beter en goedkoper. Ik denk dat dit een prima manier is om energie te produceren. Nog een jaar of 5 en ik heb mijn investering er uit. Alleen is het afwachten wat de politiek gaat doen wat de salderingsregeling betreft.

Ik denk wel dat we naar Thoriumcentrales moeten. Weg met die vervuilende kolencentrales. Ik denk verder dat je wind- en zonestroom niet op moet slaan in vervuilende accu's maar dat je er waterstof van moet maken. Hier kunnen auto's prima op rijden in de toekomst, als ze in massa geproduceerd worden.

Nee, CO2 is het probkeem niet voor de aarde. Ik denk dat de aarde bedreigd wordt door:

Uitsterven insecten, landbouwgif, microplastics, kosmische straling, overbevissing, de komende global cooling, luchtkwaliteit, afbraak normen en waarden, oorlogshitsers, economische teruggang, armoede, verkeerde politieke besluiten omdat wetenschappers worden genegeerd, uit de hand lopende immigratie, wereldwijde epidemieën, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen.

Vreugde op 29-01-2019 19:48

Toevallig of niet had vandaag gesproken met iemand van de supermarkt , ik vroeg hem . doen jullie ? als er spullen over blijft ? sturen jullie die naar de voedselbank ? zijn antwoord was , ze hadden geprobeerd een deal te sluiten maar ? het is niet gelukt , kortom ze gooien het het weg . Heb hem gevraagd hoe hij zelf er al iets aan gedaan had , en ja  hij had minder groenten besteld en zodat er minder word weggegooit . mischien is dit een kleine voorbeeld . Maar ik zie ook dat we veel moeten betalen straks . vooral voor de alleen staanden . 

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl