HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Esther op 13-02-2019 21:10

Dank je Michaël, zulke bemoedigende woorden had ik echt even nodig.

Dat velen er net zo over mogen denken als jou Michaël en Tom H en mijzelf. En dat nog velen hun hart mogen geven aan onze Heere en Heiland Jezus. 

Wie de Zoon heeft, heeft de Vader.

Liefs van mij, Esther

Goodmorning op 14-02-2019 00:03

Michaél@ Tom Hendrix@ en vele ander hier op Xandernieuws., Ik geef jullie gelijk en ben dankbaar met de woorden van Jezus zoals Michaél@ het neerschrijft.

Kan mezelf ook niet verbeteren en het plegen van zonde zit in de mens, daar kunnen wij niets aan doen. Wel denk ik dat als je gelooft je ook met geheel je hart de Here wil dienen en dat lukt als je dit ook echt doet. Doordat een gelovig mens vervuld raakt met de Heilige Geest, kan hij of zij alleen maar liefde uitdragen en dat zal in alle opzichten merkbaar zijn., zeker door de omstanders. Vervuld zijn door de Heilige Geest maakt een mens als het ware rein,...je wil dan ook niet meer zondigen en satan krijgt als het ware de kans niet.

Als kind kon ik mij nog herinneren dat een buurjongen zei,....van je straalt wat zie je er blij en gelukkig uit. Mijn leeftijd was toen ongeveer 10 jaar. Maar ik weet dit nog goed en wel ruim 40 jaren geleden. Ik had een christelijk jongeren weekend achter de rug en voelde mij zonder dat ik er erg in had, diep gelukkig en wist toen dat Jezus een vriend was. Om eerlijk te zijn heb ik die blijdschap nooit meer zo ervaren. Wel gelukkige momenten maar niet die innige liefde en vrede meer.

Het dagelijks leven is natuurlijk met de jaren veranderd en er is ons geen kalme reis beloofd. zoals er staat geschreven. Dus die kalmte waar wij in willen leven kan heel goed losbarsten in een zware storm. Kijk om je heen, vervolging genoeg, maar ook satan wil alles verslinden. 

Persoonlijk zie ik de figuur satan als toch echt 1 van de slimste geschapen wezen,....een engel wil ik het liever niet noemen. Maar als dit figuur "Koning Salomo kan verleiden" dan heeft de boze toch echt de meeste wijsheid in pacht. 

Zo ook in mijn leven weet hij als geen ander de verleiding aan mijn voeten te leggen en bewust of onbewust word je hierin meegetrokken. Jezus vergeeft en ik weet dat, dus die vergeving moet ik dan aanvaarden en proberen niet meer te zondigen., maar dat lukt niet...het lukte Koning Salomo ook niet onder de Wet. Wij hebben Jezus beste mensen, maar Jezus zegt ook "ga heen en zondig niet meer"...

Was ik nog maar die jongen van 10,...wat voelde ik toen Jezus zijn aanwezigheid, wat verlang ik naar die vriendschapsband die zo kinderlijk eenvoudig is. Bijna niet meer te pakken terwijl ik geloof in Hem "de Here die voor onze/mijn zonden gestorven is".

Ik hou mij vast aan een strohalm om niet te vallen, zonder dat ik bewust ben dan Zijn handen zich al om mij heen gesloten hebben. Zo groot is de Liefde van Jezus, Kon ik dat maar beter begrijpen.....

 

Bedank jullie allen,....groet

 

Tom Hendrix op 14-02-2019 05:59

@Goodmorning: 00.03. uur. Wat mooi van U verwoord, beste goodmorning. Ja, onze hoop is op Jezus Messias, die door zijn kruisoffer en zijn kostbaar bloed ons gerechtvaardigd heeft! Nu mogen we leven uit genade, beste broeders en zusters. Hallelujah!

Muggenzifter op 14-02-2019 10:58

Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is,dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.

FILIPPENZEN 1:6

Houdt moed!!

Groet Muggenzifter

Geen hoofdletters, zie siteregels. Mod.

Esther op 14-02-2019 11:33

Hallo Goodmorning... de woorden die Michaël aan je schreef, waren ook een bemoeding voor ons allen. 

Ik denk lieve Goodmorning, dat die strohalm, wat je schreef onderaan je schrijven... wel kan zien als een dikke boom die niet omvalt. Het is juist de Heere Jezus Die ons vasthoud. 

Hij ziet die strijd, van ons allen. HIJ ziet jou liefde voor Hem. En Hij weet en ziet ook wat in je hart leeft.

De Heere weet als geen ander dat wij nu éénmaal besmet zijn door de Zonde.... Daarom is het grootste Reddingsplan door onze hemelse Vader, om dat kostbare van Hemzelf, zo zondeloos... te laten sterven.

Ik begrijp het ook niet Goodmorning.... maar zo geweldig groot en kostbaar en dankbaar. 

Ook Paulus had die strijd. Romeinen 7 : 14 - 26. Ook wij allen hebben die strijd in ons geloof.

De woorden van Johannes uit 1 Joh. 1 : 8-10 en 2 : 1-2. Daar heb ik altijd veel aan gehad. Zo herkenbaar. Dat is ons vallen en weer opstaan met en samen met de Heere.

Totdat de Heere Jezus komt... dán pas worden we bevrijd van dat zondige, stervelijke lichaam. 

Heel mooi Goodmorning wat je als laatste schreef...'zonder dat ik bewust ben dan Zijn handen zich al om mij heen gesloten hebben. Zo groot is de liefde van Jezus.

Johannes 10 : 27 - 30... bemoediging voor allen. De Heere houd ieder vast die bij Hem horen.

Vaders zegen en liefde om jullie allen heen, en liefs van mij, jullie medestrijdster in het geloof, van onze Heere Jezus Christus,

Esther.

Muggenzifter op 14-02-2019 12:03

Een aarden vat

Ik ben een aarden vat

met barsten en met scheuren

Zo zwaar beschadigd, dat je nauwelijks ziet mijn kleuren.

 

't Liefst liet ik me in een kast

goed achteraf neerzetten.

Niemand had nog de last

langer op mij te letten.

 

Toen hoorde ik Zijn stem:

Je bent nog niet gebroken.

Ik luisterde naar Hem.

Hij heeft tegen mij gesproken.

 

Ik vul je met Mijn schat,

nu mag je uit gaan delen.

Je bent een bruikbaar vat

Ik zal 't geschondene helen.

(gedicht uit de bunde" Een aarden vat" van Wim Plomp.

 

Groet Muggenzifter 

Michaël ;-{> op 14-02-2019 17:17

@ Goodmorning op 14-02-2019 00:03

Ik herken wat u schreef over dat gevoel van blijdschap als kind zijnde  :-)  En ja, de Heilige Geest zal ons zeer zeker verder leiden.

 

@ Esther, Tom en Muggenzifter

Dat waren mooie opbouwende reacties en aanvullingen van u. U allen bedankt.

 

'' De Geest Zelf getuigt met onze geest  dat wij kinderen van God zijn. '' (Romeinen 8:16)

 

Hartelijke groet, Michaël

Tom Hendrix op 15-02-2019 16:13

@ Michaël: 17.17. uur, op 14/2. Graag gedaan.

@Esther: 11.33. uur, op 14/2. Wat mooi geschreven van U, Esther.

Muggenzifter op 15-02-2019 18:55

Psalm 47

‘God regeert over de heidenvolken; God zit op Zijn heilige troon’ vs. 9.

Ja, u hebt het goed gelezen … bovenstaande tekst staat zwart op wit in uw Bijbel.

Uw reactie daarop is wellicht: ‘Wat is daarvan te zien, als ik in de wereld om mij heen kijk?’

Wat een problemen, dreiging en oorlog onder de volken!

In de tijd die er ligt tussen het schrijven van dit stukje en het moment dat u dit leest, zal dit er niet beter op geworden zijn.

Hoe moet ik mij dan die regering van God voorstellen?

Toch mogen we het door het geloof zeggen: Gods werk is verborgen, maar Hij regeert.

In Hand. 17:26 lezen we hoe God voor de volken de bepaalde tijden en grenzen vaststelde.

Eeuwenlang was de tempel in Jeruzalem de plaats waar God woonde en regeerde.

Dat was een bijzonder voorrecht voor het aardse volk Israël.

Maar ook een grote verantwoordelijkheid.

Handelden zij ook in overeenstemming met?

Uit de geschiedenis van Israël weten we hoe het volk andere goden diende en God verliet.

Zij faalden in hun verantwoordelijkheid.

Daarom moest God hen oordelen met de ballingschap en kon Hij niet meer in hun midden wonen.

Toen kwam er een andere situatie: volken die God toejuichen, velen die tot geloof komen uit de heidenen.

Groot is de Heere, ook buiten Israëls gebied.

Het evangelie gaat tot de einden der aarde.

En eens komt het Vrederijk, waarin Christus zal regeren over de volken.

Allen een gezegend weekend gewenst.

Groet Muggenzifter

Tom Hendrix op 16-02-2019 09:26

@Muggenzifter: 18.55. uur, op 15/2. Amen! Geprezen zij de God van Abraham, Isaac en Jacob, en de Messias Jezus Christus!

Nieuw Begin op 17-02-2019 00:10

Zeer indrukwekkende toespraak van HH Pope Shenouda III  ( Van de Egyptische Orthodoxe Kerk te Cairo )

God's voice in your life ( Engels ondertitled)

https://www.youtube.com/watch?v=IAnJ-0wPh5k

 

Wat een ontzaglijke genade:

https://www.youtube.com/watch?v=0WgbppJbO64

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl